Organizacja Open Rights Group opracowała kompleksowy raport...

W skrócie

Organizacja Open Rights Group opracowała kompleksowy raport na temat masowej inwigilacji prowadzonej przez brytyjską agencję wywiadu GCHQ we współpracy z amerykańską narodową agencją bezpieczeństwa NSA. Raport jest dobrym uzupełnieniem ograniczonych wniosków przedstawionych przez pracujący dla parlamentu brytyjskiego Intelligence and Security Committee. Raport ORG, poza dostarczeniem analizy materiałów dotyczących szczegółów technicznych inwigilacji, zwraca uwagę na specyfikę współpracy GCHQ z NSA oraz zagrożenia dla praw obywatelskich, bezpieczeństwa komunikacji, a nawet gospodarki, wynikające z tych działań. GCHQ nie tylko współpracowało z NSA, ale pozwalało amerykańskiej agencji obchodzić ograniczenie zabraniające im inwigilacji własnych obywateli (służby wymieniały się technologią oraz dostępem do danych konkretnych operatorów i dostawców usług). Raport zawiera szereg rekomendacji, których realizacja mogłaby przyczynić się do ograniczenia masowej inwigilacji i zabezpieczyć prawa obywatelskie m.in. poprzez powrót do zasady inwigilacji konkretnych celów służb, a nie całej komunikacji, konieczność uzyskania zgody sądowej przed rozpoczęciem inwigilacji oraz wprowadzenia silnych instytucji kontroli nad służbami.

Dodaj komentarz