Prezydent podpisał ustawę o bezpieczeństwie na Euro 2012

Artykuł

22 września 2011 Prezydent podpisał tzw. ustawę o bezpieczeństwie na Euro 2012. Ustawa ma wzmocnić standardy bezpieczeństwa na stadionach podczas turnieju finałowego Mistrzostw Europy w przyszłym roku.

Podpisana ustawa zawiera jednak pewne kontrowersyjne rozwiązania, przeciwko którym protestowały organizacje pozarządowe na etapie ich uchwalania, także w zakresie ochrony prywatności. Z naszego punktu widzenia, szczególne wątpliwości wzbudza pomysł wprowadzenia procedury tzw. police screeningu, który zakłada przekazywanie przez policję na prośbę UEFA opinii na temat osób ubiegających się o akredytację na Euro 2012.

Zwracaliśmy ponadto uwagę na wprowadzenie monitoringu wizyjnego m.in. w izbie zatrzymań i innych pomieszczeniach, a także na koncepcję utworzenia ogólnopolskiej bazy kibiców.

Stanowisko Panoptykonu dotyczące projektu ustawy o bezpieczeństwie Euro 2012

Wiele zastrzeżeń, nie tylko wśród NGOsów, ale także w środowiskach prawniczych (Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego, Krajowa Rada Sądownictwa, przedstawiciele Adwokatury, Prokuratury) wywołał projekt wprowadzenia instytucji tzw. rozprawy odmiejscowionej.

Śledziliśmy przebieg debaty sejmowej nad ustawą o bezpieczeństwie na Euro. Niestety, była ona zdominowana przede wszystkim kwestią sprzedaży alkoholu na stadionach (ostatecznie możbyć sprzedawany). Wątpliwości związane z naruszeniami prywatności praktycznie nie były dyskutowane.

Dodaj komentarz