„Regulacja Internetu a prawa podstawowe” - Podsumowanie pierwszego półrocza projektu „Sieć Panoptykon”

Artykuł

We wtorek, 12 kwietnia, w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie pod hasłem „Regulacja internetu a prawa podstawowe”.  W gronie prawie 40 ekspertów z administracji publicznej, biznesu, świata akademickiego i organizacji społecznych dyskutowaliśmy nad wnioskami z pierwszego pół roku projektu „Sieć Panoptykon”. Celem spotkania była wymiana poglądów i zderzenie różnych punktów widzenia w kwestiach fundamentalnych dla regulacji Internetu w Polsce i Unii Europejskiej.

W spotkaniu wzięli udział m.in. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Kolegium ds. Służb Specjalnych; eksperci prawni z Google Polska, portalu społecznościowego NK oraz IAB – związku pracodawców branży internetowej; organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną praw podstawowych w  środowisku cyfrowym (Fundacja Panoptykon, Internet Society Poland, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka).

Dyskusja była skoncentrowana wokół 4 głównych tematów: zasady odpowiedzialności za treść w Internecie, kształtowanie zasad retencji danych i zarządzanie siecią, konsekwencje utrzymywania monopolu prawa autorskiego w środowisku cyfrowym oraz kształtowanie zasad powtórnego wykorzystania informacji z sektora publicznego. W każdym panelu tematycznym zaprezentowano podstawowe kwestie problemowe, wątpliwości oraz postulaty wypracowane przez ekspertów współpracujących z Panoptykonem, a następnie poproszono o komentarz obecnych na sali przedstawicieli biznesu i władz państwowych. 

Relacja filmowa ze spotkania:

 

Najwięcej czasu poświęciliśmy problematyce odpowiedzialności za treść w Internecie oraz debacie o prawach autorskich (także w kontekście powtórnego wykorzystania informacji z sektora publicznego). W zakresie odpowiedzialności za treść ścierały się dwa podejścia: uznające obecny stan prawny za wystarczający (przy założeniu, że definicje pośredników trzeba będzie aktualizować wraz z rozwojem technologicznym) oraz drugie – postulujące wprowadzenie w tym obszarze nowych regulacji (m.in. poszerzenie definicji pośrednika). Zastanawialiśmy się też nad kształtem procedury usuwania treści (notice and take down). Wreszcie, wiele kontrowersji wzbudził projekt założeń ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej.

Kolejnym etapem projektu będzie wypracowanie rekomendacji w zakresie regulacji w każdej z wyróżnionych sfer tematycznych oraz zebranie ich w formie raportu. 20 września w Warszawie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt.

Dodaj komentarz