Rozpoczynamy projekt dotyczący kontroli nad uchodźcami

Artykuł
12.01.2016
3 min. czytania
Tekst
Image

Fundacja Panoptykon rozpoczęła właśnie projekt badawczy, w trakcie którego zamierzamy przenalizować zagadnienia związane z kontrolą nad uchodźcami. W całej Unii Europejskiej kwestia imigrantów stała się obecnie gorącym tematem. Wielu polityków podkreśla, że istnieje potrzeba objęcia uchodźców szczególnymi formami nadzoru w celu zapewnienia ochrony bezpieczeństwa czy zdrowia. Dotyczy to m.in. wprowadzenia dodatkowych kontroli wewnątrz strefy Schengen czy rozszerzenia kompetencji określonych służb. Jednak już teraz uchodźcy podlegają konkretnym formom kontroli, m.in. ich dane – w tym odciski placów czy zdjęcia twarzy – są gromadzone i przetwarzane w wielu centralnych bazach danych, do których dostęp mają instytucje publiczne i służby.

Atmosfera strachu, wzmożona po niedawnych zamachach terrorystycznych w Paryżu, może sprzyjać przyjęciu nowych, bardzo radykalnych środków. W obliczu zagrożenia terrorystycznego odpowiednia weryfikacja osób przybywających do Europy jest uzasadniona, ale prewencyjne i masowe wykorzystywanie inwazyjnych form nadzoru może prowadzić do systemowych naruszeń praw człowieka. Dlatego też chcemy przeanalizować funkcjonujące już teraz formy kontroli nad uchodźcami oraz wszelkie propozycje, które pojawiają się w tym temacie.

Nasze działania badawcze są elementem większego projektu zatytułowanego „Nadchodzą! Jak ich przywitamy?”, który realizujemy wspólnie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, Instytutem Spraw Publicznych oraz Polskim Forum Migracyjnym. Projekt jest realizowany w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z Funduszy EOG.

Newsletter

Otrzymuj informacje o działalności Fundacji

Twoje dane przetwarza Fundacja Panoptykon w celu promowania działalności statutowej, analizy skuteczności podejmowanych działań i ewentualnej personalizacji komunikacji. Możesz zrezygnować z subskrypcji listy i zażądać usunięcia swojego adresu e-mail. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy twoje danejakie jeszcze prawa ci przysługują, w Polityce prywatności.