Słowacki sąd konstytucyjny zawiesił wczoraj ustawę, która…

W skrócie

Słowacki sąd konstytucyjny zawiesił wczoraj ustawę, która implementowała unijną dyrektywę o retencji danych. Przepisy wciąż pozostaną w mocy do ostatecznego wyroku. Dodatkowo zawieszone zostały tylko te postanowienia, które mówią o obowiązkowym gromadzeniu danych, a nie dostępie służb do nich. Przypomnijmy, również, że na początku kwietnia trybunał w Luksemburgu orzekł, że dyrektywa w sprawie zatrzymywania danych telekomunikacyjnych jest nieważna. Przepisy, które zobowiązały państwa członkowskie do nałożenia na operatorów telekomunikacyjnych obowiązku przechowywania danych telekomunikacyjnych, np. billingów, na „wszelki wypadek”, w nieproporcjonalny sposób ingerowały w prywatność Europejczyków.

Dodaj komentarz