Spór w rządzie o uprawnienia służb

W skrócie

Trwają prace legislacyjne nad nowymi zasadami dostępu policji i służb do billingów i innych danych telekomunikacyjnych. Senacki projekt budzi jednak poważne spory w rządzie. Prawdopodobnie dzisiaj – na posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów – zostaną one rozstrzygnięte. Zdaniem Marka Wójcika, szefa podkomisji, która zajmie się projektem, stanowisko rządu „to najważniejszy dokument, na który czekamy. Chcemy mieć partnera po stronie rządu”. W czym problem?

Projekt popiera Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, policja i służby, sprzeciwia mu się natomiast Ministerstwo Spraw Zagranicznych, GIODO i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Kilka dni temu uchwałę w tej sprawie wydała działająca przy MAiC Rada ds. Cyfryzacji, która zarekomendowała wprowadzenie realnego mechanizmu kontroli nad wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. „Konieczność uzyskania zgody sądu bądź innego niezależnego organu powinna być zasadą, a nie wyjątkiem” – postuluje Rada. Inaczej niż projekt senacki, który tego nie przewiduje. Z kolei GIODO zaprotestowała przeciwko projektowi stanowiska rządu, który pozytywnie opiniuje projekt mimo fundamentalnych wątpliwości dotyczących niezgodności projektu z Konstytucją. Jej zdaniem fakt, że uwagi Generalnego Inspektora nie znajdują jakiegokolwiek odzwierciedlenia w stanowisku rządu, „stawia pod znakiem zapytania sens uczestnictwa organu w opiniowaniu projektu stanowiska”. Na koniec GIODO powtórzyła, że nie jest dopuszczalne przyjęcie projektu w obecnym kształcie.

Dodaj komentarz