Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Artykuł

Na stronie internetowej rządu czytamy: "System Informacji Oświatowej (SIO) wymaga zmiany, bo w sposób niewystarczający wspomaga proces zarządzania oświatą. Postęp techniczny w dziedzinie gromadzenia danych w systemach teleinformatycznych, jaki nastąpił od czasu wprowadzenia SIO, spowodował, że obecne rozwiązania dotyczące organizacji i zasad jego działania stały się nieefektywne".

Zmiana, o której mowa, będzie w praktyce polegać m.in. na gromadzeniu w centralnej bazie danych osobowych uczniów i nauczycieli. Ponieważ planuje się zbieranie informacji o wynikach egzaminów, możliwe stanie się szczegółowe śledzenie ścieżki edukacyjnej poszczególnych uczniów.

Ponadto możliwy będzie przepływ informacji między SIO a systemem PESEL oraz innymi bazami danych.

Więcej informacji na ten temat:
Projekt ustawy o systemie informacji oświatowej, przedłożony przez ministra edukacji narodowej

Dodaj komentarz