List otwarty polskich organizacji przeciwko obowiązkowi filtrowania treści w projekcie dyrektywy o prawie autorskim na Jednolitym Rynku Cyfrowym