Stanowisko Fundacji Panoptykon w sprawie projektu kodeksu dobrych praktyk dla organizacji społecznych