Stanowisko Fundacji Panoptykon z 22 listopada 2018 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (druk sejmowy 2989)