antyterroryzm

21.02.2012

9 lutego 2012 r. Europejski Inspektor Ochrony Danych wydał opinię dotyczącą przekazywania danych PNR. Dane PNR to informacje o pasażerach linii lotniczych zbierane w celach komercyjnych podczas rezerwacji lub kupna biletu. Są to: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, informacja o trasie podróży, formie płatności czy numerze karty kredytowej oraz wiele innych szczegółowych danych związanych z przelotem (np. preferencje dotyczące posiłku serwowanego na pokładzie samolotu czy dane dotyczące rezerwacji hotelowych). 

Opinia powstała w odpowiedzi na wyrażenie przez Radę 28 listopada 2011 r. zgody na związanie się przez Unię Europejską umową międzynarodową dotyczącą przekazywania danych PNR Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych. Europejski Inspektor krytycznie ocenił rozwiązania zaproponowane w umowie.

06.01.2012

Warszawski sąd okręgowy oddalił powództwo Sharmindera Puri o naruszenie dóbr osobistych przez Straż Graniczną. W ustnym uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, że doszło do naruszenia dóbr osobistych powoda, jednak uznał, że chociaż funkcjonariusze wykazali się brakiem kultury osobistej, to naruszenia te nie były bezprawne.

14.12.2011

Renegocjowane porozumienie w sprawie przechowywania i udostępniania danych pasażerów linii lotniczych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Stanami Zjednoczonymi zostało podpisane przez Radę Unii Europejskiej (Radę ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych) 13 grudnia 2011. Rada UE pominęła głos środowisk obywatelskich i organizacji pozarządowych, które apelowały o odrzucenie porozumienia z uwagi na jego niezgodność z europejskim oraz polskim prawem w zakresie ochrony danych osobowych.

12.12.2011

Minister Spraw Wewnętrznych Jacek Cichocki oraz Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin będą jutro współdecydować o losach porozumienia w sprawie przechowywania i udostępniania danych pasażerów linii lotniczych (PNR). Decyzja zapadnie podczas posiedzenia Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych JHA Unii Europejskiej. W naszej ocenie treść tego dokumentu stoi w sprzeczności z europejskim oraz polskim prawem w zakresie ochrony danych osobowych. W związku z tym zwróciliśmy się  dzisiaj do ministrów z apelem o jego odrzucenie. Ostateczna decyzja zapadnie w połowie grudnia, kiedy o losach porozumienia będzie decydował Parlament Europejski.

02.12.2011

„Czy Unia wyrzuci Facebooka z Europy?” – pytają dziennikarze Computerworld w najnowszym numerze czasopisma. Chodzi o planowaną przez Komisję Europejską reformę przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Miałyby one precyzować zasady przechowywania i przetwarzania danych obywateli krajów członkowskich przez podmioty spoza UE. Propozycje konkretnych zmian w tym zakresie mają zostać przedstawione w styczniu przyszłego roku.

29.11.2011

23 listopada Komisja Europejska podpisała porozumienie w sprawie przechowywania i udostępniania danych pasażerów lotniczych (PNR), którego treść stoi w sprzeczności z europejskim prawem ochrony danych osobowych. Aby porozumienie weszło w życie, musi jeszcze zostać przyjęte przez Radę UE oraz Parlament Europejski. Dlatego organizacje pozarządowe z różnych krajów zajmujące się problematyką ochrony prywatności przygotowują list do europosłów, w którym zachęcają do głosowania przeciwko porozumieniu. My również zadeklarowaliśmy poparcie dla tego apelu.

10.09.2011

Dziś okrągła rocznica najsłynniejszego 11 września w historii. Mija 10 lat od kiedy w wyniku bezprecedensowego zamachu terrorystycznego runęły dwie wierze, symbole potęgi USA. Wraz z nimi bardzo mocno zachwiało się poczucie siły i bezpieczeństwa, jakim karmiło się  amerykańskie społeczeństwo. Był to niewątpliwy zwrot w polityce USA. To wtedy Bush ogłosił początek "wojny z terroryzmem" na wszystkich frontach, nie tylko w Iraku. Hasło 9/11 zaczęło funkcjonować w kulturze masowej, coraz mocniej utożsamiane z początkiem ery wzmożonego nadzoru nad społeczeństwem i początkiem niemożliwej do wygrania wojny, wojny z niewidzialnym ale wszechobecnym wrogiem.

28.05.2011

W czwartek amerykański Kongres uchwalił przedłużenie ustawy antyterrorystycznej - Patriot Act.  Ustawa, która została uchwalona po 11 września 2001 r., musi być odnawiana okresowo. Istnieje bowiem obawa, że mogłaby być wykorzystana do naruszenia prawa do prywatności. Prezydent Barack Obama podpisał jej przedłużenie w piątek kilka godzin przed wygaśnięciem, podczas pobytu we Francji.

14.03.2011

Program śledzenia środków finansowania terroryzmu (Terrorist Finance Tracking Program), znany również jako porozumienie SWIFT, jest elementem amerykańskiej strategii  przeciwdziałania terroryzmowi. Prorozumienie daje władzom USA szeroki dostęp do informacji na temat transakcji przepływających przez system zarządzany przez Stowarzyszenie Międzynarodowej Teletransmisji Danych Finansowych (SWIFT). Kontrowersyjne porozumienie, konsekwentnie krytykowane przez European Digital Rights, zostało niechętnie zaakceptowane przez Parlament Europejski, który w lutym 2010 zawetował jego poprzednią wersję. Obecnie, zdaniem eurodeputowanych, porozumienie ma wyraźne luki prawne, które są wykorzystywane. 

11.03.2011

Wraca temat kontrowersyjnego porozumienia o współpracy Uni Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w zakresie  "śledzenia finansowania terroryzmu" (Terrorist Finance Tracking Program). Głównym elementem współpracy jest przekazywanie przez UE (a konkretnie EUROPOL) danych na temat transakcji bankowych obsługiwanych przez SWIFT odpowiednim organom  USA, o ile okaże się to potrzebne do walki z terroryzmem. Porozumienie w sprawie SWIFT od początku wydawało się kontrowersyjne ze względu na brak dostatecznych zabezpieczeń przed nadużyciami i drążeniem danych (data minig) - stąd m.in. kampania Fundacji Panoptykon przeciwko jego zawarciu w proponoanym kształcie.

Strony