biometria

19.12.2011

Operator T-Mobile uruchomił usługę, która będzie pozwalała na identyfikowanie użytkowników sieci za pomocą głosu. Jest to pierwsze wykorzystanie biometrii głosowej w Polsce. W trakcie rejestracji zapisywany ma być wzór głosu klienta, który będzie później porównywany z  wypowiedzią  bieżącą. Proces ten ma charakter automatyczny. Według operatora ma on usprawnić obsługę klientów. Weryfikacja głosowa ma zastąpić dotychczasowe identyfikowanie użytkowników na podstawie zadawania pytań o takie dane jak: nazwisko, adres, PESEL, PIN itp.

01.12.2011

Zapraszamy na konferencję pt. "Bezpieczeństwo Technologii Biometrycznych - Ochrona Danych Biometrycznych", organizowaną 9 grudnia 2011 r. w Warszawie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wśród prelegentów m.in. Katarzyna Szymielewicz z Fundacji Panoptykon.
PROGRAM KONFERENCJI

06.10.2011

Naczelny Sąd Administracyjny wydał bardzo ważny wyrok (sygn. I OSK 1476/10) rozstrzygający, że zgoda pracownika na wykorzystanie jego danych osobowych – w szczególności danych biometrycznych – w celu ewidencjonowania czasu pracy nie może być uznana za „dobrowolną”. W praktyce oznacza to, że pracodawca nie może wykorzystywać danych biometrycznych (np. charakterystycznych punktów linii papilarnych palców) swoich pracowników do kontrolowania, czy punktualnie przychodzą do pracy, wyłącznie w oparciu o ich zgodę. Przetwarzanie tego typu danych musi być adekwatne i proporcjonalne do celu, a – jak wcześniej sygnalizował GIODO – kontrola czasu pracy nie uzasadnia tak daleko idącej ingerencji w prywatność.

29.09.2011

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej pracują nad algorytmami, które mają umożliwić szybkie i skuteczne rozpoznawanie osoby na podstawie tęczówki oka. Wyniki ich pracy zdobyły uznanie na World Cup of Computer Implemented Inventions. Polacy ustąpili tylko Chińczykom i przywieźli z Tajwanu nagrodę specjalną.

04.08.2011

Zdaniem hamburskiego urządu ds. ochrony danych osobowych, funkcja rozpoznawania twarzy dostępna na portalu społecznościowym Facebook narusza niemieckie prawo do ochrony prywatności. Kiedy użytkownik serwisu umieszcza w Internecie nowe zdjęcia, następuje próba identyfikacji uwiecznionych na nich osób. Odbywa się to dzięki zbieraniu danych biometrycznych, takich jak kształt twarzy czy odległość między oczami, co bez uzyskania wyraźnej zgody internautów jest nielegalne.

21.02.2011

Privacy International (brytyjska organizacja zajmująca się obroną prawa do prywatności, rozpoczęła zbiórkę podpisów pod petycją do Sekretarza Generalnego Rady Europy w sprawie budowy przez niektóre rządy krajów UE baz danych zawierających dane biometryczne.

Petycja zawiera prośbę o zbadanie przez Komisję Europejską zgodności procesu budowy baz danych biometrycznych z Europejską Konwencją Praw Człowieka. W szczególności chodzi o zbadanie, czy tworzone przez rządy bazy danych spełniają zasady proporcjonalności, pomocniczości, efektywności i inne zawarte w Konwencji.

Wśród sygnatariuszy petycji znalzała sie także Fundacja Panoptykon.

Treść petycji na stronie PI (ang)

 

18.02.2011

Na wczorajszym "śniadaniu naukowym" w Akademii Leona Koźmiskiego, uczelni znanej z biznesowego zacięcia, GIODO "tłumaczył się" studiującym tam przyszłym pracodawcom, dlaczego wycofał z Senatu petycję złożoną przez swojego poprzednika o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu poszerzenie katalogu danych o pracowniku, których mogą żądać pracodawcy.

16.01.2011

15 stycznia Fundacja Panoptykon przekazała Komisji Europejskiej swoje stanowisko w konsultacjach "Całościowego podejścia do kwestii ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej" ogłoszonego przez Komisję Europejską w komunikacie z 4 listopada 2010 r. Konsultacje stanowią część procesu przygotowania nowej dyrektywy, która ponownie w sposób kompleksowy ma uregulować zasady ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej.

W naszym stanowisku staramy się wyjść od kwestii najbardziej zasadniczych, a mianowicie aksjologii stojącej za proponowanymi zmianami.

10.01.2011

Ujawnienie przez portal WikiLeaks depesz amerykańskiej dyplomacji wywołało wiele kontrowersji. Stosunkowo największe emocje wzbudziły niepochlebne komentarze amerykańskich dyplomatów na temat światowych przywódców („Sarkozy jako nagi cesarz”, „Wladimir Putin – samiec alfa”), jednak obok informacji utrzymanych w konwencji skandalu i doniesień o życiu prywatnym światowych przywódców, pojawiły się także doniesienia o wykorzystywaniu przez amerykański Departament Stanu korpusu dyplomatycznego w celu zbierania danych o urzędnikach ONZ. Te doniesienia prowokują natomiast pytania o granice zbierania informacji w ramach działalności dyplomatycznej, która jak się wydaje czasem zakrawa o działalność wywiadowczą.

01.10.2010

Co w naszym życiu zmienią biometryczne dowody osobiste i bankomaty? Czy powszechne wykorzystanie RFID umożliwi kontrolę nad populacją? Jak zostaną wykorzystane informacje, które publikujemy o sobie w sieci? Czy będziemy żyć w świecie inteligentnych kamer? Czy przehandlujemy naszą prywatność za ułudę bezpieczeństwa i święty spokój?

Więcej na ten temat:

Permanentna inwigilacja "w służbie" społeczeństwa

Strony