biometria

15.10.2012

Równo rok temu zaczął działać Wizowy System Informacyjny (ang. Visa Information System, VIS). To system komputerowy, w którym zbierane są dane osób aplikujących o wizę do krajów strefy Schengen. Tej kontroli jako pierwsi zostali poddani mieszkańcy krajów Afryki Północnej (m.in. Algieria, Tunezja, Egipt). Do końca 2013 roku system ma zyskać zasięg ogólnoświatowy.

W 2004 roku, na mocy decyzji Rady Unii Europejskiej, został wdrożony nowy mechanizm ubiegania się o wizę w krajach strefy Schengen. Wiązało się to z uruchomieniem systemu VIS. Komisja Europejska podkreślała wówczas, że wszyscy podróżujący zyskają na jasnym, precyzyjnym i transparentnym procesie aplikacyjnym. VIS ma zwiększyć bezpieczeństwo i zapewnić większą "wydajność" punktów granicznych. Docelowo system ma również ułatwiać wymianę informacji między krajami członkowskimi w sprawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości.

03.10.2012

Brytyjska policja prowadzi zakrojoną na szeroką skalę akcję uzupełniania próbek w narodowej bazie DNA. Funkcjonująca od 1995 r. baza zawierająca próbki materiału genetycznego nie tylko osób podejrzanych o najcięższe przestępstwa, ale też sprawców wykroczeń, zostanie „wzbogacona” o DNA blisko 12 000 osób, które weszły w konflikt z prawem jeszcze zanim ona powstała.

Operacja pod kryptonimem „Nutmeg”, prowadzona przez angielską oraz walijską policję, ma na celu zbieranie próbek materiału genetycznego od osób, które dopuściły się popełnienia przestępstw jeszcze przed uruchomieniem policyjnej bazy danych w 1995 r. Dokładna liczba osób, które mają zostać objęte działaniami służb, wynosi 11 993. Operacja dotyczy wszystkich spraw o popełnienie przestępstw popełnionych aż do 40 lat wstecz. Zebrany materiał DNA zostanie użyty do wyjaśnienia spraw niezakończonych lub zawieszonych ze względu na brak dowodów. Według wysoko postawionych przedstawicieli brytyjskiej policji, głównym celem operacji jest maksymalizacja wykrywalności oraz zapobieganie przestępczości. Czy znajduje to odbicie w rzeczywistości? Można mieć co do tego poważne wątpliwości.

24.09.2012

5 września Europejski Inspektor Ochrony Danych, Peter Hustinx wydał opinię na temat powstającej bazy odcisków palców osób starających się o azyl w państwach Unii Europejskiej - EURODAC. Baza została utworzona na podstawie rozporządzenia Komisji Europejskiej z 11 grudnia 2000 r. jako narzędzie umożliwiające porównywanie odcisków palców osób starających się o azyl. 30 maja 2012 r. Komisja Europejska zmieniła to rozporządzenie, otwierając dostęp do bazy organom ścigania państw członkowskich oraz agencji Europol. Europejski Inspektor Ochrony Danych stwierdza, że chociaż dostępność bazy danych z odciskami palców może okazać się użytecznym dodatkowym narzędziem w zwalczaniu przestępczości, proponowana zmiana stanowi „poważną ingerencję w prawa osób, które potrzebują szczególnej ochrony”.

12.09.2012

W Afganistanie tworzona jest gigantyczna baza danych biometrycznych. Odciski palców i skany źrenic pobrano już od ponad 2,5 miliona obywateli tego kraju. Oczywiście wszystko w imię walki z terroryzmem. Warto zwrócić uwagę na tego typu niepokojące praktyki, szczególnie teraz - przy okazji Freedom Not Fear Day.

19.12.2011

Operator T-Mobile uruchomił usługę, która będzie pozwalała na identyfikowanie użytkowników sieci za pomocą głosu. Jest to pierwsze wykorzystanie biometrii głosowej w Polsce. W trakcie rejestracji zapisywany ma być wzór głosu klienta, który będzie później porównywany z  wypowiedzią  bieżącą. Proces ten ma charakter automatyczny. Według operatora ma on usprawnić obsługę klientów. Weryfikacja głosowa ma zastąpić dotychczasowe identyfikowanie użytkowników na podstawie zadawania pytań o takie dane jak: nazwisko, adres, PESEL, PIN itp.

01.12.2011

Zapraszamy na konferencję pt. "Bezpieczeństwo Technologii Biometrycznych - Ochrona Danych Biometrycznych", organizowaną 9 grudnia 2011 r. w Warszawie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wśród prelegentów m.in. Katarzyna Szymielewicz z Fundacji Panoptykon.
PROGRAM KONFERENCJI

06.10.2011

Naczelny Sąd Administracyjny wydał bardzo ważny wyrok (sygn. I OSK 1476/10) rozstrzygający, że zgoda pracownika na wykorzystanie jego danych osobowych – w szczególności danych biometrycznych – w celu ewidencjonowania czasu pracy nie może być uznana za „dobrowolną”. W praktyce oznacza to, że pracodawca nie może wykorzystywać danych biometrycznych (np. charakterystycznych punktów linii papilarnych palców) swoich pracowników do kontrolowania, czy punktualnie przychodzą do pracy, wyłącznie w oparciu o ich zgodę. Przetwarzanie tego typu danych musi być adekwatne i proporcjonalne do celu, a – jak wcześniej sygnalizował GIODO – kontrola czasu pracy nie uzasadnia tak daleko idącej ingerencji w prywatność.

29.09.2011

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej pracują nad algorytmami, które mają umożliwić szybkie i skuteczne rozpoznawanie osoby na podstawie tęczówki oka. Wyniki ich pracy zdobyły uznanie na World Cup of Computer Implemented Inventions. Polacy ustąpili tylko Chińczykom i przywieźli z Tajwanu nagrodę specjalną.

04.08.2011

Zdaniem hamburskiego urządu ds. ochrony danych osobowych, funkcja rozpoznawania twarzy dostępna na portalu społecznościowym Facebook narusza niemieckie prawo do ochrony prywatności. Kiedy użytkownik serwisu umieszcza w Internecie nowe zdjęcia, następuje próba identyfikacji uwiecznionych na nich osób. Odbywa się to dzięki zbieraniu danych biometrycznych, takich jak kształt twarzy czy odległość między oczami, co bez uzyskania wyraźnej zgody internautów jest nielegalne.

21.02.2011

Privacy International (brytyjska organizacja zajmująca się obroną prawa do prywatności, rozpoczęła zbiórkę podpisów pod petycją do Sekretarza Generalnego Rady Europy w sprawie budowy przez niektóre rządy krajów UE baz danych zawierających dane biometryczne.

Petycja zawiera prośbę o zbadanie przez Komisję Europejską zgodności procesu budowy baz danych biometrycznych z Europejską Konwencją Praw Człowieka. W szczególności chodzi o zbadanie, czy tworzone przez rządy bazy danych spełniają zasady proporcjonalności, pomocniczości, efektywności i inne zawarte w Konwencji.

Wśród sygnatariuszy petycji znalzała sie także Fundacja Panoptykon.

Treść petycji na stronie PI (ang)

 

Strony