ABW o wykorzystywaniu GPS-u do namierzania podejrzanych

Artykuł
26.01.2011
1 min. czytania
Tekst

25 stycznia 2011 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka otrzymała pismo, w którym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała, że na podstawie ustawy z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, jest uprawniona do stosowania wszelkich środków technicznych umożliwiających uzyskanie w sposób niejawny informacji i dowodów, w tym systemu nawigacji satelitarnej GPS. Ta informacje miała stanowić odpowiedź na pytanie sformułowane przez Fundację we wniosku o udostępnienie informacji publicznej z 13 grudnia 2010 roku, czy w ramach środków technicznych wykorzystywanych przy wykonywaniu kontroli operacyjnej, ABW stosuje system nawigacji satelitarnej GPS w celu uzyskania i utrwalania danych o miejscach przebywania osób podejrzanych.

- Problem w tym, że te przepisy nie są jednoznaczne, nie mówią, jakimi środkami w jakich sytuacjach służby mogą się posłużyć. I nad ich stosowaniem nie ma kontroli sądu jak np. w Niemczech - wyjaśnia Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Dla ABW sytuacja wydaje się jednak dość oczywista. W jej piśmie czytamy:

zgodnie z art. 27 ust. 6 pkt 3 ustawy, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie swojej właściwości jest uprawniona do stosowania wszelkich środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny informacji i dowodów. Niewątpliwie uzyskiwanie i utrwalanie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego danych o miejscach przebywania osób podejrzanych, ich samochodów i innych pojazdów, którymi się poruszają, stanowi realizację jej ustawowego uprawnienia i pozostaje w zakresie właściwości Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

I dalej:

odpowiedź na pytanie wnioskodawcy zawiera się i wynika wprost z treści przywołanego przepisu ustawy - a zatem "możemy wykorzystywać" = "wykorzystujemy"...

Więcej na ten temat:

ABW udzieliła informację publiczną w przedmiocie stosowania GPS w ramach kontroli operacyjnej

GPS pod kontrolę

Temat

Newsletter

Otrzymuj informacje o działalności Fundacji

Administratorem twoich danych jest Fundacja Panoptykon. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy dane osób subskrybujących newsletter, znajdziesz w naszej Polityce prywatności.