Dr Wojciech Wiewiórowski zostanie zastępcą Europejskiego Inspektora…

W skrócie

Dr Wojciech Wiewiórowski zostanie zastępcą Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (EDPS). Wczoraj jego kandydatura została zaakceptowana przez komisję LIBE Parlamentu Europejskiego. Z kolei Europejskim Inspektorem Ochrony Danych zostanie Włoch, Giovanni Buttarelli, który do tej pory pełnił funkcję zastępcy inspektora. Obydwie kandydatury muszą zostać jeszcze zatwierdzone przez Parlament Europejski oraz Radę Unii Europejskiej. Zarówno inspektor, jak i jego następca są wybierani na pięcioletnią kadencję. EDPS jest organem, którego zadaniem jest nadzór nad ochroną danych osobowych w Unii Europejskiej. Inspektor ocenia projekty aktów legislacyjnych i promuje dobre praktyki gwarantujące prywatność w unijnych instytucjach. Wojciech Wiewiórowski pełnił od 2010 roku funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Pod koniec sierpnia rozpoczął drugą, czteroletnią kadencję. Odejście dr. Wiewiórowskiego na unijne stanowisko oznacza, że posłowie niebawem będą musieli wybrać jego następcę.

Dodaj komentarz