Electronic Frontier Foundation (EFF) przedstawiła sądowi federalnemu…

W skrócie

Electronic Frontier Foundation (EFF) przedstawiła sądowi federalnemu szczegółowe wyjaśnienia (i infografikę) na temat sposobu prowadzenia przez NSA masowej inwigilacji w internetowej sieci szkieletowej (podstawowej infrastrukturze dostępu do Internetu). Za przykład posłużyło największe amerykańskie przedsiębiorstwo telekomunikacyjne - AT&T, którego klienci wystąpili przeciwko NSA, gdy na jaw wyszły informacje o przekazywaniu agencji całej komunikacji przez specjalne tajne „pokoje” z narzędziami do inwigilacji.

EFF walczy w sądzie o zabezpieczenie dowodów na masową inwigilację prowadzoną przez NSA oraz o uznanie jej za niezgodną z konstytucją USA. Zbieranie, przeszukiwanie i kopiowanie danych o komunikacji obywateli amerykańskich bez nakazu sądowego ma naruszać czwartą poprawkę do konstytucji, chroniącą prawo do nietykalności osobistej, mieszkania oraz dokumentów.

Dodaj komentarz