Ile jest kamer na najważniejszych dworcach w…

W skrócie

Ile jest kamer na najważniejszych dworcach w Polsce? Gdzie są umieszczone i czy nagrywają dźwięk? Mimo niekorzystnego dla nas wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uznał, że PKP S.A. nie musi odpowiadać na nasze pytania, nie składamy broni. Wczoraj otrzymaliśmy uzasadnienie wyroku, który zaskarżymy do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W tym postępowaniu będzie nas reprezentował pro bono mec. Paweł Litwiński.

Na piśmie – w przeciwieństwie do uzasadnienia ustnego – sąd nie zarzucił naszym pytaniom zbyt abstrakcyjnego charakteru. Stwierdził natomiast, że monitoring „ma na celu zabezpieczenie prawidłowej realizacji zadań przez PKP i tym samym służy celom wewnętrznym Spółki”. Zdaniem sądu, stosowanie monitoringu należy do sfery interesów gospodarczych spółki i nie jest związane ze sferą jej działalności publicznej. Nie jest więc informacją publiczną. Być może zanim nasz spór z PKP dobiegnie końca, informacje o monitoringu na dworcach uzyska Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który zadał PKP dokładnie te same pytania, co my.

Dodaj komentarz