Ile kosztuje rzecznictwo?

W skrócie
element dekoracyjny

Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, prowadzona przez Karolinę i Tomasza Elbanowskich, w 2014 r. przeznaczyła na wynagrodzenia 258 tys. zł, czyli blisko 70 proc. przychodów (ok. 371 tys. zł) – ta informacja została przedstawiona przez Super Express jako szokująca i bulwersująca. Efektem publikacji była fala krytycznych i ostrych komentarzy na temat działań Fundacji. Głos w tej sprawie postanowiły zabrać inne organizacje pozarządowe, w tym również Fundacja Panoptykon:

„Nie wypowiadamy się na temat misji, celów i metod działania fundacji ani prowadzonej przez państwa Elbanowskich kampanii »Ratuj maluchy«. Podpisani pod tym oświadczeniem mają różną ocenę tej działalności, w tym także krytyczną. Wszyscy jednak jesteśmy przekonani, że piętnowanie organizacji za to, że w swojej działalności nie opiera się wyłącznie na pracy wolontariackiej, ale zatrudnia pracowników, płaci za usługi, wypłaca honoraria i wynagradza za pracę na rzecz fundacji członków zarządu jest niesprawiedliwe i krzywdzące. Formułowanie takich zarzutów wskazuje albo na brak zrozumienia warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych, albo na brak dobrej woli.

[...] Fundacja Rzecznik Praw Rodziców w swoim oświadczeniu podkreśla, że jej działalność opiera się przede wszystkim na pracy merytorycznej - pisaniu obywatelskich projektów ustaw, poradników, udzielaniu porad, podejmowanie interwencji itd. Taką działalność, nazywaną rzecznictwem, prowadzi ok. 10% organizacji pozarządowych w Polsce. Zespół rzeczniczy prowadzi eksperckie analizy, w tym analizy prawne, wypracowuje rozwiązania systemowe w obszarach takich jak np. edukacja czy prawa człowieka, monitoruje prace rządu, samorządów i parlamentu, formułuje i konsultuje stanowiska, informuje opinię publiczną o sprawach ważnych dla społeczeństwa, itp. Dlatego w działalności rzeczniczej główne koszty to wynagrodzenia i koszty biurowe”.

Zachęcamy do zapoznania się z całym oświadczeniem, pod którym podpisało się kilkanaście organizacji pozarządowych.

Dodaj komentarz