Koalicja europejskich organizacji walczących o prawa cyfrowe…

W skrócie

Koalicja europejskich organizacji walczących o prawa cyfrowe – EDRi (do której również należy Fundacja Panoptykon), przedstawiła swoje stanowisko dotyczące TTIP (Transatlantyckie Partnerstwo na rzecz Handlu i Inwestycji). Zdaniem EDRi umowa, którą Unia Europejska negocjuje z USA, może stanowić zagrożenie dla praw człowieka. Szczególnym problemem ma być kwestia ISDS (mechanizm rozstrzygania sporów na linii inwestorpaństwo), ochrona praw autorskich oraz potencjalne obniżenie standardu ochrony danych. W związku z tym europejskie organizacje proponują zagwarantowanie przejrzystości prowadzonych rozmów oraz wyłączenie mechanizmu ISDS z projektu umowy. EDRi postuluje również uwzględnienie w tekście TTIP specjalnej klauzuli o ochronie praw człowieka. Koalicja nie chce natomiast, by w umowie znalazły się przepisy dotyczące prawa własności intelektualnej, ochrony danych, szyfrowania czy neutralności sieci. Opublikowanie postulatów EDRi zbiegło się z opracowaniem przez Komisję Europejską raportu o wynikach konsultacji społecznych dotyczących ISDS. Z opracowania wynika, że większość podmiotów biorących udział w konsultacjach jest przeciwna mechanizmowi ISDS.

Dodaj komentarz