Komisja chowa głowę w piasek

W skrócie
Element dekoracyjny

Grupa europosłów spytała Komisję Europejską, czy uważa przyjętą w Polsce ustawę antyterrorystyczną za zgodną z unijną Kartą praw podstawowych i czy zamierza włączyć ten temat do trwającej tzw. procedury praworządności. W ramach procedury Komisja koncentrowała się dotychczas na działaniach obecnej władzy wobec Trybunału Konstytucyjnego. Niestety, Komisja nie podzieliła wątpliwości europosłów i uznała, że ustawa jest zgodna z przepisami unijnymi. Opinia Komisji jest zaskakująca, bo ustawa w oczywisty sposób pogarsza ochronę przed nieuzasadnioną inwigilacją w stosunku do osób niemających polskiego obywatelstwa, także obywateli UE.

Zgodność ustawy antyterrorystycznej z prawem unijnym wzbudziła jednakże wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich. RPO zwrócił się z do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem, w którym  obszernie i przekonująco wykazał niezgodność ustawy nie tylko z Konstytucją RP, ale też unijną Kartą praw podstawowych.

Procedurę praworządności opisała w swojej publikacji pt. Procedura praworządności: panaceum czy placebo Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Komentarze

Dodaj komentarz