Konsultacje publiczne są kluczowym elementem włączania obywateli…

W skrócie

Konsultacje publiczne są kluczowym elementem włączania obywateli w proces podejmowania decyzji. Są też jednym z częściej wykorzystywanych przez Panoptykon narzędzi – przez 5 lat działalności opracowaliśmy i przekazaliśmy organom tworzącym prawo ponad 160 opinii prawnych, stanowisk i wystąpień. Dlatego oburza nas, kiedy władza podchodzi do prowadzonych konsultacji jak do obowiązku, który trzeba jedynie „odhaczyć”.

Zaprotestowaliśmy dziś przeciwko trybowi konsultacji prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na zaopiniowanie projektu harmonogramu realizacji zadań wynikających z rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w 2015 r. dostaliśmy 2 dni robocze. Co więcej – MEN brak opinii w tym okresie uzna za „akceptację projektu”. Dla jasności: rząd uchwalił program w lipcu 2014 r. –  prace nad harmonogramem mogły więc trwać już od 7 miesięcy.

Dodaj komentarz