Konsultacje społeczne projektu strategii Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności

Artykuł
29.12.2011
2 min. czytania
Tekst

Zakończyły się konsultacje społeczne rządowego projektu długoterminowej strategii rozwoju Polski. Także my przesłaliśmy do MAiC uwagi. Naszym zdaniem rządowy projekt wyznacza interesujące ścieżki służące wzmocnieniu innowacyjności i konkurencyjności Polski, jednak brakuje w nim kompleksowej analizy konsekwencji podejmowanych decyzji i realizowanych projektów z perspektywy praw obywatelskich.

Strategia - będąca w założeniu projektodawców fundamentem rozwoju społecznego i gospodarczego, jaki według założeń ma dokonać się w Polsce w ciągu najbliższych 20 lat - mimo ogromu treści (dokument liczy ponad 300 stron), bardzo pobieżnie traktuje zagrożenia dla prywatności oraz innych praw i wolności obywatelskich.

W naszym stanowisku podjęliśmy szereg szczegółowych kwestii dotyczących realizacji planów Cyfrowa Polska oraz Sprawne Państwo. Szczególną uwagę poświęciliśmy zmianom w zakresie edukacji, projektowi masowego dostępu do Internetu owocującego zmianą stylu życia „offline” na „online” oraz proponowanym zmianom legislacyjnym w zakresie deregulacji, uczulając projektodawców na zagrożenia wynikające z tych rozwiązań.

Pozytywnie odnieśliśmy się do promowanych mechanizmów demokracji partycypacyjnej zwiększenia roli konsultacji społecznych w procesie stanowienia prawa oraz zwiększenia dostępu do informacji publicznej. Krytycznie natomiast przyjęliśmy proponowaną w projekcie kompleksową reformę regulacji prawnych dla rynku ICT i mediów (zmiana ustawy Prawo autorskie, ustawy Prawo prasowe i ustawy o radiofonii i telewizji). Reforma ta miałaby bowiem na celu wzmocnienie ochrony praw autorskich w sieci, przy braku jednakowych gwarancji realizacji praw podstawowych internautów.

Rządowej strategii przyświecają wzniosłe cele, jak chociażby postulat budowania społeczeństwa obywatelskiego, w którym szanse na dostęp do pracy, kultury czy edukacji są równe (ma to zapewnić m.in. dostęp do Internetu dla wszystkich). Jednak podchodząc do projektu holistycznie, a nie poprzez analizę poszczególnych założeń strategii, warto zadać sobie pytanie (powinni zrobić to również projektodawcy), czy przyjęte metody będą skutecznie realizowały te cele i nie okażą się źródłem wypaczeń i zagrożeń np. dla praw podstawowych.

Uwagi do projektu Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności

Strategie dostępne na stronie MAiC

Opracowanie: Hanna Szymańska

Temat

Newsletter

Otrzymuj informacje o działalności Fundacji

Administratorem twoich danych jest Fundacja Panoptykon. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy dane osób subskrybujących newsletter, znajdziesz w naszej Polityce prywatności.