Lobby przemysłowe naciska na szybkie podpisanie ACTA. Bez opinii sądu, czy porozumienie jest zgodne z prawem europejskim

Artykuł

Organizacje reprezentujące lobby przemysłowe  zaapelowały do Jerzego Buzka, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, o szybkie podpisanie ACTA bez zasięgania opinii Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Pisaliśmy o tym, że ACTA budzi poważne zastrzeżenia co do zgodności z prawem europejskim i – w związku z tym – grupa eurodeputowanych domaga się opinii Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie tego kontrowersyjnego porozumienia. Zaapelowaliśmy do polskich posłów w Parlamencie Europejskim o poparcie tego wniosku, ponieważ to właśnie niezależny trybunał powinien rozsądzić, czy ACTA jest czy nie jest zgodne z obowiązującym prawem w UE. Innego zdania jest lobby przemysłowe.

W liście z 20 kwietnia do Jerzego Buzka, podpisanym przez 21 organizacji związanych z przemysłem, czytamy: 

Rozumiemy, że niektórzy Członkowie Parlamentu Europejskiego mogą żądać opinii ETS (Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości) w sprawie zgodności ACTA z Europejskimi Traktatami, na podstawie Regulaminu PE (...) obawiamy się, że procedura żądania opinii od ETS znacznie opóźni ostateczne przyjęcie i implementację ACTA i osłabi pozycję UE vis-à-vis jej międzynarodowych partnerów handlowych, jako lidera w proponowaniu i wspieraniu efektywnego globalnego egzekwowania praw własności intelektualnej.

Skąd ten nagły pośpiech? Warto przypomnieć, że porozumienie ACTA  przez dwa lata było negocjowane w całkowitej tajemnicy. Przemysł i politycy tłumaczyli wówczas tajność rozmów potrzebą spokojnego wypracowania zapisów. Natomiast gdy tekst porozumienia został wreszcie oficjalnie ujawniony opinii publicznej (wcześniej były liczne wycieki), słyszymy argumentację, że  trzeba je  jak najszybciej podpisać…

Więcej na ten temat:

Wyciek: Przemysł prosi o bezmyślne podpisanie ACTA

Więcej informacji na temat ACTA

Dodaj komentarz