Mamy już stałe forum do rozmowy z rządem: ruszył "Dialog Środowiska Cyfrowego"

Artykuł

W ramach rozmów z rządem na temat regulacji Internetu, które toczą się dość dynamicznie od 7 kwietnia, domagaliśmy się m.in. powołania struktury, w ramach której będziemy mogli pracować w sposób stały i regularny. Sugerowaliśmy prawną formułę "komisji wspólnej" rządu i środowisk cyfrowych. Minister Boni zaproponował jednak formułę przejściową, żeby nie mnożyć nowych bytów organizacyjnych przed wyborami: wykorzystanie Międzyresortowego Zespołu „Polska Cyfrowa". Inauguracja tej nowej platformy miała miejsce na spotkaniu 23 maja. Nadaliśmy jej wspólnie nazwę "Dialog Środowiska Cyfrowego", żeby wreszcie skończyć z mylącą retoryką "debaty premiera z internautami".

Oto oficjalna relacja z jego przebiegu i najważniejszych ustaleń, za Ministerstwem Infrastruktury:

Spotkanie otworzyła Przewodnicząca Zespołu, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pani Magdalena Gaj. Przewodnicząca po powitaniu zaproszonych gości przedstawiła propozycje organizacyjne dotyczące przyszłej działalności Zespołu. Zaproponowane zostały: częstotliwość spotkań, ich formuła, tematy przyszłych spotkań. Jednocześnie Przewodnicząca zaznaczyła, iż w związku w ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi nie będzie możliwe przeprowadzenie zmian legislacyjnych wcześniej niż w przyszłym roku. Do tego czasu zadaniem powoływanego Zespołu będzie wypracowanie materiału i dokonanie ustaleń niezbędnych do zidentyfikowania problemów i wskazania rozwiązań, możliwych do implementacji w przyszłej kadencji Sejmu i Senatu.

W wyniku spotkania dokonane zostały następujące ustalenia:

(1) Zespół jako wspólna organizacja rządu i organizacji internetowych, będzie działał w Ramach Zespołu Polska Cyfrowa, pod nazwą „Dialog Środowiska Cyfrowego”.

(2) Spotkania będą odbywały się cyklicznie, raz w miesiącu, przy czym możliwe będzie zwoływanie spotkań ze zwiększoną częstotliwością, w zależności od potrzeb. Spotkania będą miały charakter ściśle roboczy, będą na nich przedstawiane, najważniejsze zagadnienia do opracowania, rozdzielane zadania do realizacji oraz prowadzone dyskusje na temat konkretnych rozwiązań, nakierowane na osiągnięcie konsensusu między zainteresowanymi stronami.

Tematy kolejnych spotkań będą ustalane z odpowiednim wyprzedzeniem tak aby możliwe było zaproszenie ekspertów w poszczególnych dziedzinach oraz podmiotów reprezentujących różne interesy. Członkowie będą aktywnie uczestniczyli w pracach zespołu, przedstawiając konkretne propozycje zmian i rozwiązań. Reprezentacja członków zespołu nie powinna przekraczać liczby trzech osób, jednakże w przypadku uzasadnionych wniosków możliwe będzie zwiększenie tej liczby.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 20 czerwca br. o godzinie 12:00 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury.

(3) Zespół będzie działał w obszarach: człowiek, państwo, gospodarka. Członkowie i zapraszani eksperci będą wypracowywali kompromisowe rozwiązania i dążyli do konsensusu i wyważenia wszystkich istotnych interesów.

(4) Z każdego spotkania zostanie sporządzony oraz przekazany uczestnikom drogą elektroniczną, protokół ustaleń.

(5) Kolejne spotkanie będzie obejmowało następujące obszary:

  • Retencja danych oraz;
  • Dokument dotyczący obszaru Gospodarka w tym zagadnienia związane z wdrożeniem systemu Smart Grid oraz;
  • Zmiany ustaw o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej lub;
  • Kwestie neutralności sieci.

(6) Na kolejnym spotkaniu przedstawione zostanie stanowisko Rządu w sprawie retencji danych i planowane jest zakończenie dyskusji na ten temat.

(7) W przypadku podejmowania na innych forach, lub zespołach tematów znajdujących się w obszarze zainteresowania zespołu, właściwi członkowie będą przedstawiali te zagadnienia informacyjnie na najbliższych spotkaniach, np. implementacja dyrektywy audiowizualnej.

Będziemy na bieżąco informować na naszej stronie o postępach w "Dialogu" i wszelkich konkretnych ustaleniach.

Dodaj komentarz