Niechciane maile z Panoptykonu

W skrócie

Ministerstwo Gospodarki blokowało nasze maile z opiniami do projektów ustaw ze względu na ustawienia serwera Fundacji. Jednak już tego nie robi, bo… zostało zlikwidowane. Okazało się jednak, że nie możemy już swobodnie wysyłać maili (np. wniosków o udostępnienie informacji publicznej) do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wygląda na to, że problem tkwi w niejasnych wytycznych, jakie w ubiegłym roku opublikował Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL. I jednym słowie: „dostęp”.

W wytycznych CERT-u pojawia się informacja, że „powinno się ograniczać możliwość dostępu z niezaufanych komputerów oraz sieci anonimizujących”. Naszym zdaniem kluczowe słowo „dostęp” oznacza w tym przypadku możliwość logowania się na konto. Z punktu widzenia dbania o bezpieczeństwo zalecenie to jest ze wszech miar słuszne – ograniczając możliwość logowania się do sieci komputerowej z niezaufanych urządzeń utrudnia się dokonanie włamania. Ale jeśli słowo „dostęp” oznacza możliwość wysyłania maili na dany adres e-mail w domenie ministerstwa, jak zdają się interpretować je urzędnicy, wtedy mamy do czynienia z bezpodstawnym ograniczaniem konkretnej organizacji możliwości kontaktu z administracją rządową. Czyżby w kompetencjach CERT-u leżało decydowanie, kto może się kontaktować z administracją publiczną?

Mając na uwadze nie tylko naszą swobodę kontaktu z administracją, ale też bezpieczeństwo rządowych serwerów, przygotowujemy już petycję do CERT-u z prośbą o doprecyzowanie wydanych wcześniej wytycznych.

Komentarze

Żądajcie potwierdzenie odebrania wiadomości, bo oni też mogą blokować serwery, na których jest lub był węzeł TORa. Administracja jak widać już dawno nie jest publiczna, zaś nasze dane osobowe - są publiczne, a jak nie są, to niedługo będą wraz z najdrobniejszymi szczegółami, bo brak ustawy ze strony rządu, która skutecznie by ograniczała nadużycia.

Nie wyślesz nam zapytania i co nam pan zrobisz?
hahaha Teoretyczne państwo postępowych i nowoczesnych.

Dodaj komentarz