Petycja przeciwko projektowi Komisji Europejskiej blokowania treści w Internecie: "Usuwanie, nie blokowanie"

Artykuł

Niedawno Komisarz Cecilia Malmström opublikowała propozycję wprowadzenia dyrektywy, której celem będzie zablokowanie dostępu do stron internetowych, zawierających obrazy seksualnego wykorzystywania dzieci.  Podczas gdy walka z tą odrażającą i okrutną formą przestępczości niewątpliwie zasługuje na poparcie każdego wrażliwego człowieka, ta ostatnia inicjatywa jest głęboko niepokojąca. Zaproponowane przez Komisję Europejską podejście do blokowania stron internetowych jest szkodliwe, nieskuteczne i wręcz niebezpieczne.

Po pierwsze, blokowanie stron nie prowadzi do ich zniknięcia! Wciąż istnieją w sieci i są dostępne dla każdego, kto jest w stanie ominąć system filtrujący. A ponieważ jego obejście jest tak łatwe, jak wprowadzanie nowej konfiguracji DNS w komputerze, można to zrobić w 10-15 sekund.

Po drugie, wdrożenie projektu Komisji Europejskiej wymaga stworzenia infrastruktury cenzurującej. Doświadczenie pokazuje, że taka infrastruktura może być łatwo nadużywana; że raz wdrożona zaostrzy apetyt polityków na jej zastosowanie w innych obszarach, takich jak naruszenia praw autorskich, mowa nienawiści i wiele innych.

Wreszcie, nawet bez nadużyć, mechanizm wykorzystywany do cenzurowania treści w zestawieniu z infrastrukturą techniczną Internetu sprawia, że najprawdopodobniej próby zablokowania wybranych stron internetowych spowodują zablokowanie wielu innych, które znajdują się w tym samym centrum hostingowym. Ten efekt „przeblokowania” (overblocking) z pewnością nie jest pożądany w demokratycznym państwie prawa. 

Blokowanie stron internetowych jest zbyt łatwą odpowiedzią na trudny problem; nie jest też przejawem ambitnej polityki, która naprawdę wspomogłaby ofiary przestępstw i umożliwiła zapobieganie dalszym nadużyciom. W miejsce łatwych populistycznych odpowiedzi potrzebna jest polityka eliminowania obrazów seksualnego wykorzystywania dzieci z  Internetu i skutecznego ścigania sprawców. Przy czym priorytetem musi być wyłapywanie sprawców przemocy w ramach międzynarodowej współpracy organów ścigania.

Wykorzystywanie seksualne dzieci jest jednym z nielicznych przestępstw, które są zakazane w skali globalnej. Lektura wyciekłych list blokowanych stron wskazuje, że większość stron internetowych, dostarczających pornografię dziecięcą znajduje się w USA i Europie Zachodniej. Zdjęcie ich z sieci i namierzenie osób, które umieszczały nielegalne treści, nie powinno być wyjątkowo trudne.

Nielegalne treści powinny być usuwane z sieci, a nie jedynie ukrywane poprzez tworzenie infrastruktury cenzurującej! Sprawcy powinni być wyłapywani i osadzani w więzieniach, a nie wyposażani w „listy zakupowe” w postaci regularnie wyciekających czarnych list!

Uważamy, że zamiast wprowadzać bezużyteczne, a jednocześnie niebezpieczne narzędzie, europejskie organy ścigania powinny zacieśnić współpracę w celu skuteczniejszego zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci.

JEŚLI SIĘ ZGADZASZ, ŻE PRZESTĘPSTWA TRZEBA ŚCIGAĆ A NIE CHOWAĆ, PODPISZ PETYCJĘ SKIEROWANĄ DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ!

Swój podpis już teraz możesz złożyć tutaj

Więcej na ten temat:

Joe Mc Namee, the Guardian: Delete, don't block!

EDRi-gram: EDRi sends open letter to EU Commissioners to oppose Internet
blocking

Piotr Rutkowski, Computer World: Co wolno obywatelowi?

Dodaj komentarz