Po spisie rolnym

Artykuł

Przy realizacji Powszechnego Spisu Rolnego 2010 wykorzystano dane z administracji publicznej, samospis intwrnetowy, wywiad telefoniczny oraz realizowany na miejscu przez rachmistrza. Ostatecznie zebrano dane dotyczące ponad 1,7 mln gospodarstw rolnych. Pełne wyniki spisu mają być gotowe w pierwszej połowie lutego 2011 roku.

Więcej na ten temat:
Rolnicy w internecie się nie spisali
GUS: Powszechny Spis Rolny

Dodaj komentarz