Poseł sprawozdawca ACTA w PE rezygnuje ze stanowiska

Artykuł

Kader Arif, francuski eurodeputowany zrzekł się wczoraj pełnienia funkcji sprawozdawcy ACTA. Stwierdził, że potępia cały proces który doprowadził do podpisania tej umowy: brak włączenia w negocjacje organizacji zajmujących się prawami człowieka, brak transparentności negocjacji od samego początku, powtarzające się przekładanie podpisu treści umowy bez wyjaśnienia przyczyn czy pominięcie żądań Parlamentu EU, które zostały kilkakrotnie wyrażone na forum zgromadzenia PE."Jako poseł sprawozdawca tego tekstu, muszę powiedzieć, że nigdy nie spotkałem się z tyloma fortelami ze strony prawego skrzydła Parlamentu, mających na celu przyspieszenie kalendarza prac zanim opinia publiczna zostanie zaalarmowana. W efekcie Parlament został pozbawiony swojego prawa do wyrażenia opinii i nie mógł korzystać z narzędzi, które zostały mu dane, by realizować prawowite żądania obywateli.

Każdy wie, że umowa ACTA jest problematyczna, czy to w zakresie praw człowieka, odpowiedzialności jakie nakłada na dostawców Internetu, konsekwencji dla producentów leków czy szczątkowej ochrony jaką zostawia naszym produktom regionalnym.

Ta umowa może mieć znaczące konsekwencje dla życia obywateli, jednakże czynione jest wszystko, aby uniemożliwić Parlamentowi Europejskiemu wyrażenia opinii w tej sprawie. Z tego względu dziś, kiedy raport za który odpowiadam został wydany, chcę wysłać silny sygnał i zaalarmować opinię publiczną na temat tej sytuacji, której nie wolno zaakceptować. Nie będę brał udziału w tej maskaradzie".

Dodaj komentarz