Przedstawiciele ośmiu państw podpisali ACTA

Artykuł

Kontrowersyjne porozumienie ACTA zostało podpisane przez przedstawicieli ośmiu państw: Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii, Korei Południowej, Maroka, Nowej Zelandii i Singapuru. Przedstawiciele Unii Europejskiej, Meksyku oraz Szwajcarii również wzięli udział w ceremonii i zapewnili o swoim wsparciu dla inicjatywy, jednak na razie nie podpisali porozumienia.

W Szwajcarii ACTA jest ciągle przedmiotem "wewnętrznej ewaluacji", natomiast w Meksyku jego przyjęciu sprzeciwił się Senat. W UE trwa oczekiwanie na odpowiednie decyzje na poziomie Rady oraz Parlamentu Europejskiego. Być może w kwestii ACTA zabierze głos również Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Porozumienie będzie otwarte do podpisania do maja 2013 r.

ACTA to międzynarodowe porozumienie dotyczące zwalczania podrabianych produktów. Wszystko wskazuje na to, że zostało ono wypracowane z inicjatywy Stanów Zjednoczonych. Kraj ten przystąpił do porozumienia, choć zgody na to nie wyraził Senat.

Wątpliwości budzi nie tylko treść ACTA, przewidująca daleko idące podporządkowanie wielu wartości (np. dostępu do dóbr kultury czy prawa do prywatności) ochronie własności intelektualnej, ale również tajny charakter prac nad porozumieniem, który kłóci się z demokratycznymi standardami.

Więcej na ten temat:

ACTA: Osiem państw podpisało kontrowersyjne porozumienie

US signs ACTA

Więcej informacji na temat ACTA

Dodaj komentarz