Przykład maila - wersja polska

Artykuł

Szanowna Pani Poseł / Szanowny Panie Pośle,

W związku z głosowaniem w sprawie Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrabianymi (ACTA), które odbędzie się 4 lipca podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, kolejny raz apelujemy o jednoznaczne odrzucenie porozumienia ze względu na związane z nim poważne zagrożenia dla praw podstawowych obywateli Unii Europejskiej.

Odrzucenie ACTA już na najbliższym głosowaniu plenarnym jest dla obywateli niezwykle ważne, co potwierdziły styczniowe protesty oraz kampanie poprzedzające głosowania w komisjach. Każdy głos oddany za przełożeniem głosowania na kolejny rok, każde wstrzymanie się od głosu i każda nieobecność zostaną przez obywateli potraktowane jako opowiedzenie się za ACTA.

Opinię eurodeputowanych w tej sprawie traktujemy jako wyraz ich ogólnego stosunku do wolności w Internecie. W związku z tym i w świetle zbliżających się kolejnych wyborów do Parlamentu Europejskiego, możemy Panią / Pana zapewnić, że Pani / Pana obecność na głosowaniu i wsparcie dla tej ważnej sprawy zostaną przez obywateli docenione.

Z poważaniem,

Dodaj komentarz