Quiz inwigilacyjny – poznajcie prawidłowe odpowiedzi

Artykuł
Element dekoracyjny

93 osoby sprawdziły swoją wiedzę w naszym quizie. Jak się okazało, niektóre pytania były podchwytliwe – tylko 12 osób odpowiedziało prawidłowo na wszystkie. Nagrody powędrowały do zwycięzców, a my publikujemy prawidłowe odpowiedzi. Dziękujemy Wam za wspólną zabawę!

1. Ile razy policja i inne służby sięgały w 2016 r. po dane telekomunikacyjne Polaków?

 1. około 1 mln razy
 2. około 2 mln razy
 3. nie wiadomo, ponieważ przepisy tzw. ustawy inwigilacyjnej dały pretekst dla utajniania tych informacji

2. Tzw. ustawa inwigilacyjna była krytykowana m.in. za:

 1. wprowadzenie obowiązku rejestracji kart prepaid
 2. ułatwienie służbom dostępu do danych internetowych obywateli
 3. stworzenie systemu rejestrującego wszystkie pojazdy poruszające się po autostradach i drogach krajowych

3. Długo trzymany w tajemnicy projekt ustawy „antyterrorystycznej” trafił po raz pierwszy do opinii publicznej za pośrednictwem:

 1. strony internetowej Rządowego Centrum Legislacji
 2. Fundacji Panoptykon, która otrzymała go od anonimowego informatora
 3. portalu WikiLeaks

4. Które z uprawnień NIE zostało przyznane ABW na mocy ustawy „antyterrorystycznej”:

 1. do zdalnego infekowania złośliwym oprogramowaniem urządzeń podłączonych do Internetu
 2. do podsłuchiwania obcokrajowców i ich rozmówców bez zgody sądu
 3. do blokowania stron internetowych zawierających treści o charakterze terrorystycznym

5. Zgodnie z obowiązującym prawem, aby uzyskać dostęp do danych telekomunikacyjnych i internetowych, policja i inne służby:

 1. muszą uzyskać zgodę sądu lub prokuratora
 2. muszą przedstawić umotywowany wniosek firmie, która gromadzi dane
 3. mogą zawrzeć z firmą umowę, dzięki której mają zdalny dostęp do danych

6. PNR (Passenger Name Record) to obowiązkowo zbierane dla celów walki z przestępczością dane osób, które korzystają z:

 1. kart miejskich (urban cards)
 2. transportu kolejowego
 3. usług linii lotniczych

7. Z połączenia Służby Celnej i Kontroli Skarbowej powstała w 2017 r. jedna służba o nazwie:

 1. Krajowa Administracja Skarbowa
 2. Narodowa Służba Skarbowa
 3. Centralne Biuro Ścigania Przestępstw Skarbowych

8. Wspólna akcja Fundacji Panoptykon, Amnesty International i Fundacji Helsińskiej „100 pytań o inwigilację” dotyczyła:

 1. programu badawczego INDECT, który służył wypracowaniu inteligentnych narzędzi monitoringu Internetu i przestrzeni publicznej
 2. zaangażowania polskich służb w amerykański program masowej inwigilacji, o którym świadczą dokumenty ujawnione przez Edwarda Snowdena
 3. działania systemów monitoringu wizyjnego w miastach wojewódzkich i powiatowych

Komentarze

A czy przy pytaniu:" Które z uprawnień NIE zostało przyznane ABW na mocy ustawy „antyterrorystycznej”" nie powinno być ustawa inwigilacyjna a nie antyterrorystyczna?

Wtedy wszystkie trzy odpowiedzi byłyby prawidłowe :-)

Dodaj komentarz