RPO interweniuje u ministra spraw wewnętrznych

W skrócie
Kadr z animacji Nowoczesność. Samochód na sygnale jadący przez miasto.

Czy policja ma prawo udostępniać na swoich stronach nagrania z monitoringu publicznego? Naszym zdaniem brakuje odpowiedniej podstawy prawnej, która zezwalałaby na takie działania, dlatego kilka miesięcy temu zwróciliśmy się do Rzecznik Praw Obywatelskich z prośbą o interwencję w tej sprawie. Impulsem do podjęcia działań były dla nas poszukiwania przez stołeczną policję kobiety, która rzekomo ukradła torebkę. W internecie jej wina została już jednoznacznie przesądzona (bez wyroku sądu), tymczasem nie wiadomo, dlaczego akurat jej wizerunek, spośród tysięcy osób, których tożsamość próbuje ustalić policja, został opublikowany.

W reakcji na nasze wystąpienie prof. Lipowicz wystąpiła do ministra spraw wewnętrznych. Jej zdaniem „czynności organów ścigania polegające na wykorzystywaniu i upublicznianiu materiałów uzyskanych za pomocą monitoringu wkraczają dalece w konstytucyjnie chronione prawa obywateli, w tym prawo do prywatności i ochrony wizerunku, wymagają więc podstawy prawnej”. W swoim piśmie Rzecznik proponuje MSW wprowadzenie wewnętrznych procedur tymczasowo regulujących – do chwili wejścia w życie ustawy o monitoringu wizyjnym – tryb postępowania organów państwowych w zakresie podejmowania decyzji o publikacji wizerunku nagranej osoby.

Komentarze

Dodaj komentarz