Senat po kosmetycznych zmianach przyjął nowelizację Prawa o zgromadzeniach

Artykuł

Na dzisiejszym posiedzeniu plenarnym Senat przyjął z poprawkami nowelizację Prawa o zgromadzeniach. Teraz ustawa wraca do Sejmu, który będzie nad nią głosował pod koniec sierpnia. Propozycje nowych przepisów od początku budziły ogromne kontrowersje, doprowadzając do licznych protestów ze strony organizacji pozarządowych i społeczeństwa oraz krytyki OBWE.

Przyjęty dziś prezydencki projekt nowelizacji utrudnia organizację dwóch zgromadzeń w tym samym miejscu i czasie. Po zatwierdzonych przez Senat poprawkach, wydłuża również termin na zgłoszenie zawiadomienia o zgromadzeniu z 3 dni do 3 dni roboczych przed planowaną datą oraz obniża grzywnę nakładaną na organizatora z 7 do 5 tys. zł, w przypadku gdy zgromadzenie wymknie mu się spod kontroli. Wcześniej posłowie zrezygnowali także z pomysłu wprowadzenia zakazu zasłaniania twarzy, jednak uchwalone przepisy wciąż nadmiernie ograniczają wolność zgromadzeń. W gronie 167 organizacji pozarządowych oraz ponad 1000 osób Fundacja Panoptykon apelowała do senatorów o zatrzymanie tego niebezpiecznego projektu. Jak się okazuje – niestety nieskutecznie. 

To fatalna wiadomość dla polskiej demokracji. Mimo protestów oraz mocnej krytyki ze strony OBWE Senat uchwalił prawo, które w sposób nieproporcjonalny ogranicza jedną z fundamentalnych wolności obywatelskich. W demokratycznym państwie pokojowe zgromadzenia nie powinny być regulowane środkami skierowanymi przeciwko zamieszkom czy burdom. Senatorzy zignorowali poważne argumenty natury konstytucyjnej i głos tych, których powinni reprezentować.

Oprócz treści nowych przepisów, wątpliwości wzbudzają także same okoliczności ich powstania. Prezydent przygotował je w reakcji na konkretne wydarzenie: incydenty 11 listopada zeszłego roku w Warszawie. Potem, by wytłumaczyć konieczność zaostrzenia prawa, przywołał także burdy kiboli przed meczem Polska-Rosja. Takie powody nie mogą jednak uzasadniać zmian w prawie dotyczącym pokojowych zgromadzeń, które nie mają nic wspólnego z zamieszkami czy burdami.

W ubiegłym tygodniu Prawo o zgromadzeniach było rozpatrywane na posiedzeniach trzech senackich komisji, z których dwie - Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej - w całości odrzuciły propozycje nowych przepisów. Posiedzenia tych komisji odbyły się z udziałem organizacji społecznych, a także przedstawiciela Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Zdaniem OBWE nowelizacja nie spełnia przyjętych przez Polskę standardów międzynarodowych.

Więcej na temat zmian w Prawie o zgromadzeniach

Komentarze

Dodaj komentarz