Świat potrzebuje konwencji o ochronie danych

W skrócie
element dekoracyjny

Świat potrzebuje nowej konwencji o ochronie danych i przeciwdziałaniu zagrożeniom masowej inwigilacji – stwierdził specjalny sprawozdawca ds. prywatności Organizacji Narodów Zjednoczonych. Joseph Cannataci, który jako pierwszy objął to niedawno utworzone stanowisko, przypomniał słowa George'a Orwella, który trafnie przewidział rozwój technologii w stronę permanentnej inwigilacji i podkreślił, jak ważne dla świata są informacje ujawnione przez Edwarda Snowdena.

Do zadań nowo powołanego urzędu należy m.in. ocena polityk państw w zakresie zbierania danych i inwigilacji komunikacji elektronicznej oraz wspieranie rządów, by tworzyły je w sposób odpowiedzialny i z poszanowaniem praw człowieka. Cannataci, na co dzień profesor prawa nowych technologii na Uniwersytecie Groningen w Holandii, w swojej krytyce instytucji współczesnego braku poszanowania praw człowieka w zakresie ochrony danych wskazuje nie tylko złe praktyki takich państw jak Wielka Brytania i USA, ale również firm, które zarabiają na danych, często bez kontroli i poszanowania woli użytkowników. Sam nie używa Facebooka ani Twittera.

Komentarze

Proszę o konwencję praw człowieka w tym zakresie i aby był nakaz świadczenia usług nawet bez podania danych, jak również możliwości realnego ich usunięcia. Do tego koniecznie miliardowe kary za łamanie konwencji.

Dodaj komentarz