Sygnaliści na cenzurowanym

W skrócie

Parlament Europejski planuje wprowadzenie prawa, które może znacząco ograniczyć możliwości sygnalistów (whistleblowers) i dziennikarzy odbierających od nich informacje. Proponowana dyrektywa – European Trade Secrets – uderzyłaby zwłaszcza w sygnalistów donoszących o nadużyciach firm. Oficjalnie ma ona na celu zapobieganie szpiegostwu przemysłowemu, poprzez silniejsze egzekwowanie naruszeń tajemnicy handlowej w całej Unii Europejskiej. Planowane rozwiązanie ułatwi jednak firmom ograniczenie dostępu do informacji, które te uznają za poufne, oraz pociąganie do odpowiedzialności cywilnej lub karnej niewygodnych sygnalistów i dziennikarzy.

Fundacja Panoptykon przyłączyła się do ogólnoeuropejskiej kampanii #stoptradesecrets, której postulaty można przeczytać tutaj (ang.). W kampanię włączyło się wiele związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych z całej Europy, które obawiają się osłabiania roli pracowników wobec pracodawców oraz ograniczenia wolności prasy i sygnalistów działających na rzecz ujawniania szkodliwej społecznie działalności firm.

Dodaj komentarz