W sądach administracyjnych trwa batalia organizacji pozarządowych…

W skrócie

W sądach administracyjnych trwa batalia organizacji pozarządowych – Fundacji Panoptykon oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka – o informacje dotyczące wykorzystywanych przez służby specjalne programów i narzędzi masowej inwigilacji. Niestety, podobnie jak my przeciwko Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tak i Fundacja Helsińska nie odniosła sukcesu w swoim sporze z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.

Pytanie HFPC dotyczyło wykorzystywania przez CBA oprogramowania o nazwie „Remote Control System”. RCS umożliwia m.in. zdalne kopiowanie plików z dysku twardego komputera, przechwytywanie haseł wprowadzonych do wyszukiwarki czy włączanie kamery internetowej lub mikrofonu komputera. CBA odmówiło odpowiedzi na pytanie, zasłaniając się ochroną informacji niejawnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny, który rozpatrywał skargę Fundacji Helsińskiej, przyznał rację CBA. Jak skomentował mec. Artur Pietryka reprezentujący Fundację: „Sąd stwierdził, że w tej sprawie zachodzi konflikt pomiędzy prawem do prywatności a bezpieczeństwem państwa. Zdaniem sądu, ze względu na stałe zagrożenie cyberprzestępczością, CBA ma prawo nie udostępniać takich informacji, o jakie wnioskowała Fundacja”.

Zarówno nasz spór z ABW, dotyczący udziału w programie Buffalogreen, jak i sprawa Fundacji Helsińskiej, znajdą swój finał w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Dodaj komentarz