Zbliża się „moment prawdy” dla ACTA – czy Polska i Unia Europejska zaakceptują kontrowersyjne porozumienie?

Artykuł

Negocjacje w sprawie ACTA dobiegły końca już kilka miesięcy temu; teraz zbliża się moment przyjęcia lub odrzucenia tego kontrowersyjnego porozumienia przez Unię Europejską oraz – indywidualnie – poszczególne  państwa członkowskie. Decyzja, jaką nasz rząd i Komisja Europejska podejmą w sprawie ACTA będzie dla społeczeństwa wyrazistym sygnałem, jakie wartości determinują kierunek ich polityki regulacyjnej w stosunku do Internetu. Czy przeważy troska o interesy potężnych lobby przemysłowych czy poszanowanie fundamentalnych praw użytkowników sieci? To również dobry moment na podsumowanie, co wiemy o ACTA i co w tym porozumieniu budzie największe kontrowersje.

Czym jest ACTA?

Międzynarodowe porozumienie ds. walki z podrabianiem towarów i piractwem (ACTA) to kontrowersyjne porozumienie hadlowe negocjowane w tajemnicy przez grupę państw, mające na celu ustanowienie międzynarodowych standardów egzekwowania prawa własności intelektualnej.

Na jakim jesteśmy etapie?

ACTA podpisały już Stany Zjednoczone, Australia, Kanada, Japonia, Maroko, Nowa Zelandia, Singapur i Korea Południowa. Ostatnia nadzieja na zablokowanie tego niebezpiecznego porozumienia leży w Unii Europejskiej. Ze względu na to, że niektóre postanowienia ACTA wykraczają poza problematykę, która pozostaje w gestii Unii Europejskiej, państwa członkowskie rozpatrują przyjęcie lub odrzucenie porozumienia indywidualnie. Niezależnie od tego, wspólna decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu porozumienia musi zapaść na poziomie Unii Europejskiej. Wkrótce, w ramach procedury zatwierdzania traktatów międzynarodowych, będzie w tej sprawie głosował Parlament Europejski. „Nie” dla ACTA w jednym z państw członkowskich lub w Parlamencie może zatem zablokować przyjecie porozumienia.

Co proponujemy?

Uważamy, że odrzucenie ACTA będzie jedynym sensownym i zgodnym z demokratycznymi standardami posunięciem. Koalicja European Digital Rights, do której należy Fundacja Panoptykon, we współpracy z organizacjami Access i Trans-Atlantic Consumer Dialogue opublikowała właśnie broszurę, w której wyjaśniamy kluczowe implikacje porozumienia z punktu widzenia praw człowieka, handlu, innowacji, demokracji i prawa. Oto podsumowanie najważniejszych tez:

Dlaczego porozumienie ACTA jest tak ważne i co czyni je tak kontrowersyjnym?

  • Społeczeństwo obywatelskiego zostało dosłownie wykluczone z udziału w pracach nad tym kontrowersyjnym i nierzetelnie tworzonym porozumieniem. Negocjacje odbywały się za zamkniętymi drzwiami, co podważa demokratyczne zasady przejrzystości i wielostronności;
  • ACTA stanowi zagrożenie dla wolności słowa i dostępu do kultury, m.in. poprzez zachęcanie prywatnych firm do monitorowania ruchu w sieci i przyjmowania na siebie roli „policji internetowej”;
  • ACTA stanowi zagrożenie dla prywatności, obligując dostawców usług internetowych do śledzenia wszystkich użytkowników;
  • ACTA może hamować rozwój innowacyjności, demotywując potencjalnych innowatorów (ryzyko wysokich kar za naruszenia prawa własności intelektualnej) i zachęcając do zachowań niszczących konkurencję;
  • ACTA wpłynie negatywnie na handel, dając Stanom Zjednoczonym strukturalną przewagę konkurencyjną nad innymi krajami, jednocześnie tworząc bariery w handlu międzynarodowym;
  • ACTA jest niejasne pod względem prawnym, ponieważ zostało napisane niejednoznacznym językiem i nie odnosi się do żadnych przyjętych międzynarodowych ani europejskich standardów prawnych.


Jak już wielokrotnie sygnalizowaliśmy, jesteśmy głęboko zaniepokojeni tendencją do stawiania interesów wielkich korporacji ponad prawami podstawowymi obywateli. ACTA zmieni życie każdego z nas. W tej krytycznej chwili musimy stanowczo sprzeciwić się porozumieniom, które podważają sens demokracji i praworządności, stanowiąc zamach na nasze prawa podstawowe.

Co Ty możesz zrobić?

Przyłącz się do nas i NAPISZ DO EUROPOSŁÓW W SPRAWIE ACTA!

Adresy eurodeputowanych znajdziesz TUTAJ. Treść swojego maila możesz oprzeć na powyższym tekście lub załączonej broszurze. Każdy mail ma znaczenie. Naprawdę.

Polecane materiały:

BROSZURA NA TEMAT ACTA (PL)

ENGLISH VERSION (ORIGINAL TEXT)

Więcej na temat ACTA

 

Dodaj komentarz