Kamerowy zawrót głowy

Opracowanie obala mity związane ze stosowaniem monitoringu wizyjnego oraz wskazuje na ciemne strony powszechnego wykorzystywania kamer. Omawiamy w nim problem braku ram prawnych funkcjonowania monitoringu w Polsce i prezentujemy przykładowe rozwiązania z innych państw. Przedstawiamy również przebieg dotychczasowych prac nad przygotowaniem ustawy o monitoringu i wskazujemy na niedoskonałości przedstawionego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w grudniu 2013 r. projektu jej założeń.