Monitoring w polskich miastach i w oczach społeczeństwa

Wstępne wyniki analizy danych dotyczących działania monitoringu wizyjnego w polskich miastach oraz wybrane wnioski z badań społecznych dotyczących współczesnych form nadzoru.