Regulacje prawne monitoringu wizyjnego. Zarys rozwiązań przyjętych w różnych państwach

Skrótowa charakterystyka rozwiązań dotyczących monitoringu wizyjnego w wybranych państwach Unii Europejskiej. Jego celem nie jest kompleksowe przedstawienie regulacji tej problematyki, a jedynie hasłowe wskazanie przykładowych instytucji prawnych.