BIBLIOTEKA

30.10.2011
Element dekoracyjny

Raport zawiera krótki i przystępny przegląd najważniejszych tematów, którymi zajmowaliśmy się w projekcie monitorowania prawa, pod kątem zagrożeń wynikających ze współczesnego nadzoru. Nie koncentrujemy się na analizie przepisów, lecz na wskazaniu wyznań związanych z dostępem służb do danych o obywatelach, brakiem regulacji prawnej działania monitoringu wizyjnego czy tworzeniem rozbudowanych systemów informacji w oświacie i ochronie zdrowia. Opisane problemy pozostają aktualne.

31.08.2011
Element dekoracyjny

Raport stanowi podsumowanie analiz służących diagnozie kluczowych problemów związanych z regulacją Internetu z perspektywy ochrony praw i wolności człowieka. Mapa zagadnień obejmuje m.in.: retencję danych telekomunikacyjnych, odpowiedzialność pośredników za treści publikowane w Internecie, blokowanie stron internetowych czy egzekwowanie praw autorskich w środowisku cyfrowym. Większość wskazanych wyzwań wciąż czeka na podjęcie.

10.02.2011

Zwięzłe podsumowanie najważniejszych argumentów przeciwko filtrowaniu i blokowaniu stron internetowych.

02.12.2010

Podstawowe informacje na temat zasad dostępu instytucji publicznych do danych telekomunikacyjnych i argumenty na rzecz zmiany obowiązującego prawa.

30.10.2010

Opracowanie przedstawia zagrożenia związane z przetwarzaniem danych w chmurze i korzystaniem z serwisów społecznościowych oraz wskazuje, jak sobie z nimi radzić.

30.10.2010

Materiał wyjaśnia, jak działa Internet i w jaki sposób można się w nim komunikować w bezpieczny sposób.

30.10.2010

Opracowanie zawiera praktyczne informacje dotyczące działania stron internetowych, przeglądarek i oprogramowania instalowanego na komputerze.

Strony