Wystąpienie do firmy Nextbike w sprawie przetwarzania numerów PESEL