Karta podstawowych praw i zasad regulacji Internetu - opublikowana!

Artykuł
05.04.2011
5 min. czytania
Tekst

Publikujemy Kartę podstawowych praw i zasad regulacji Internetu - dokument wypracowany przez międzynarodową koalicję organizacji i ekspertów lobbujących na rzecz praw człowieka w Internecie (Internet Rights and Principles Dynamic Coalition). Zasady sformułowane w Karcie mają na celu realizację międzynarodowych praw człowieka w nowej przestrzeni życia społecznego, jaką jest Internet. Polecamy lekturę i refleksję nad tym dokumentem polskim decydentom politycznym.

Aktualizacja [10.10.2022]: The Charter of Human Rights and Principles for the Internet

Internet odgrywa coraz większą rolę w życiu codziennym, jest przestrzenią, która stwarza szerokie możliwości do realizacji praw człowieka. Ważne jest, zatem, by zarówno osoby prywatne, jak i podmioty działające w sektorze publicznym przestrzegały i chroniły prawa człowieka w sieci. Należy podjąć takie działania, by funkcjonowanie i rozwój Internetu w możliwie jak najszerszym zakresie umożliwiał egzekwowanie wspomnianych praw. Poniższe zasady mają pomóc w realizacji wizji Internetu jako przestrzeni, w której prawa człowieka są priorytetem.

1. Zasada uniwersalności i równości

Każdy przychodzi na świat jako wolna istota. Godność, którą posiada uprawnia go do równego dostępu do praw, które muszą być szanowane, chronione i realizowane w sieci.

2. Zasada praworządności i sprawiedliwości społecznej

Internet jest przestrzenią, gdzie propaguje się, chroni oraz realizuje prawa człowieka. Sprawiedliwość społeczna obowiązuje również online. Każdy internauta ma obowiązek szanować prawa przysługujące innym użytkownikom.

3. Zasada dostępności

Każdemu przysługuje równy dostęp do bezpiecznego i nieocenzurowanego Internetu.

4. Zasada wolności słowa i stowarzyszania się

Każdy użytkownik ma prawo do wyszukiwania, pobierania i publikowania informacji. Informacje te nie mogą podlegać ocenzurowaniu ani innym podobnym ograniczeniom. Ponadto, każdy ma prawo do stowarzyszania i identyfikowania się za pomocą Internetu z określonymi grupami o charakterze politycznym, społecznym lub kulturalnym.

5. Prawo do prywatności i ochrony danych

Każdy internauta ma prawo do prywatności w sieci. Po pierwsze oznacza to, że nikt nie ma prawa do monitorowania jego aktywności w Internecie, po drugie, oznacza to prawo do szyfrowania informacji i po trzecie - prawo do zachowania anonimowości w sieci.

6. Prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa

Prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa musi być respektowane, chronione oraz realizowane w Internecie. Nikt nie ma prawa naruszać niniejszych praw, ani stosować ich do naruszania innych praw człowieka w Internecie.

7. Zasada różnorodności

W sieci należy propagować językową i kulturową różnorodność oraz nowe techniczne i strategiczne rozwiązania. Internet powinien być środowiskiem rozwoju dla różnorodnych idei i poglądów.

8. Zasada dostępu do informacji

Każdemu użytkownikowi przysługuje równy dostęp do informacji, która nie może podlegać filtrowaniu, systemom kontroli przepływu danych, ani dyskryminacji z przyczyn politycznych, ekonomicznych, ani jakichkolwiek innych.

9. Zasada standaryzacji i regulacji

Infrastruktura Internetu, systemy komunikacji, a także format danych powinny opierać się na standardach, które zapewnią interoperacyjność sieci i usług oraz równe możliwości publikowania i dostępu do informacji.

10. Zasada zarządzania zasobami sieciowymi

Prawa człowieka i sprawiedliwość społeczna muszą stanowić prawne i normatywne podstawy funkcjonowania Internetu i zarządzania jego zasobami. Siecią, w sposób przejrzysty, powinno zarządzać wiele różnych podmiotów – przy poszanowaniu zasad otwartości, pluralizmu i odpowiedzialności.

Tłumaczenie: Maciej Małaj

TEKST ORYGINALNY

Temat

Newsletter

Otrzymuj informacje o działalności Fundacji

Administratorem twoich danych jest Fundacja Panoptykon. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy dane osób subskrybujących newsletter, znajdziesz w naszej Polityce prywatności.