Działania służb

03.09.2015

Trwają prace legislacyjne nad nowymi zasadami dostępu policji i służb do billingów i innych danych telekomunikacyjnych. Senacki projekt budzi jednak poważne spory w rządzie. Prawdopodobnie dzisiaj – na posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów – zostaną one rozstrzygnięte. Zdaniem Marka Wójcika, szefa podkomisji, która zajmie się projektem, stanowisko rządu „to najważniejszy dokument, na który czekamy. Chcemy mieć partnera po stronie rządu”. W czym problem?

28.08.2015

Senat – najprawdopodobniej inspirowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – zaproponował ustawę, która ma reformować uprawnienia służb specjalnych, a konkretnie zwiększać kontrolę nad udostępnianiem billingów i danych o naszej lokalizacji. Tyle w teorii. W praktyce projekt nie realizuje wytycznych Trybunału Konstytucyjnego, a wręcz narusza Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej i prawo UE. Uważają tak organizacje pozarządowe, Biuro Analiz Sejmowych czy Naczelna Rada Adwokacka, ale też członkowie rządu: Ministrowie Spraw Zagranicznych oraz Administracji i Cyfryzacji, a także Generalna Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Pomimo tej fundamentalnej krytyki wszystko wskazuje na to, że Rada Ministrów pozytywnie zaopiniuje projekt. Na razie zakończyły się uzgodnienia międzyresortowe stanowiska rządu wobec projektu.

GIODO: akceptacja stanowiska rządu jest niemożliwa

22.07.2015

Dostęp do billingów i innych danych telekomunikacyjnych pozostanie poza realną kontrolą. Rok temu Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy regulujące uprawnienia służb do sięgania po dane za niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Dał ustawodawcy osiemnaście miesięcy na stworzenie nowych regulacji, które zapewnią niezależną kontrolę nad działaniami służb. Po dwunastu miesiącach bezczynności światło dzienne ujrzała propozycja, która w praktyce nic nie zmienia – obecny brak kontroli ma być zastąpiony kontrolą fikcyjną. Służby zachowają uprawnienia do sięgania po dane o obywatelach w sprawach błahych przestępstw, bez konieczności uzyskania zgody sądu i bez obowiązku informowania obywateli, że byli inwigilowani.

21.05.2015
element dekoracyjny

Przewodniczący senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Michał Seweryński na wczorajszym posiedzeniu komisji postawił sprawę jasno: Senat nie będzie dłużej czekał, aż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaproponuje wdrożenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego (TK) i przejmuje inicjatywę. Chodzi o wyrok nakazujący stworzenie niezależnego mechanizmu kontroli nad policją i innymi służbami, kiedy sięgają po nasze dane telekomunikacyjne. Ponad rok temu Senat miał gotowy projekt ustawy, ale zawiesił nad nim prace ze względu na zapowiedzi rządu, że ten podejmie temat. Zostało już tylko dziewięć miesięcy na wdrożenie wyroku, a ustawy jak nie było, tak nie ma. Skąd ten opór materii po stronie rządu? I dlaczego nowe prawo jest tak pilnie potrzebne?

19.03.2015

W 2014 r. służby, sądy i prokuratury złożyły łącznie 2 177 916 zapytań o dane telekomunikacyjne – czytamy w informacji przygotowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej dla Fundacji Panoptykon. Liczby nie mają jednak większego znaczenia, bo przy braku spójnej metodologii liczenia nie pozwalają na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat skali i celów wykorzystywania danych telekomunikacyjnych przez służby i organy ścigania. Problem tkwi w złym prawie, zbyt szerokich uprawnieniach służb i braku niezależnej kontroli nad ich działaniami.

03.02.2015

Niemal rok temu, 19 lutego 2014 r., wygraliśmy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego. Sąd nakazał odpowiedzieć SKW na pytania o współpracę ze służbami zagranicznymi. Walka o dostęp do informacji publicznej z tą instytucją jest jednak szczególnie trudna – jeśli pamiętacie naszą grę w dostęp do informacji publicznej „Czarny scenariusz”, to wyrok WSA powoduje, że jesteśmy na 8. polu. Do dzisiaj nie udało nam się przejść na pole 10. – nie dość, że Naczelny Sąd Administracyjny nie rozpatrzył skargi kasacyjnej SKW od wyroku, my nawet jej nie otrzymaliśmy. Dlaczego?

22.01.2015

Fundacja Panoptykon próbowała zweryfikować informacje ujawnione przez Edwarda Snowdena, które sugerują, że Polska współpracowała z z amerykańską Agencją Bezpieczeństwa Narodowego w ramach programów Oakstar i Orangecrush oraz partnerstwa Buffalogreen. W trybie dostępu do informacji publicznej zapytaliśmy ABW, czy taka współpraca miała miejsce. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego odmówiła udzielenia nam odpowiedzi, a 14 stycznia sąd oddalił naszą skargę na decyzje ABW. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał argument, że ujawnienie tej informacji utrudni ABW realizację jej ustawowych zadań.

23.09.2014

Nowy rząd pod kierunkiem premier Ewy Kopacz ma przed sobą rok pełen politycznych wyzwań. Z perspektywy partii rządzącej najważniejszym może się wydawać samo utrzymanie władzy. Z perspektywy obywateli natomiast jest to już ostatni moment na realizację obietnic i reform, które zapowiedział i rozpoczął rząd Donalda Tuska, a wśród nich takich, które są kluczowe dla zagwarantowania obywatelom prawa do prywatności. Do najważniejszych i najpilniejszych zadań należą: stworzenie niezależnego mechanizmu kontroli nad służbami specjalnymi, przyjęcie kompleksowej regulacji monitoringu wizyjnego i dokończenie europejskiej reformy przepisów o ochronie danych osobowych. Chociaż nowy rząd nie ma dużo czasu, to – przy odpowiedniej woli politycznej i determinacji – jest szansa, że zadania te zostaną zrealizowane. Fundacja Panoptykon przypomina o nich w listach wysłanych do nowych szefów resortów spraw wewnętrznych oraz administracji i cyfryzacji.

11.09.2014

Służba Kontrwywiadu Wojskowego nie musi ujawniać, czy współpracuje z amerykańską Agencją Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) ani czy posiada możliwości śledzenia komunikacji w Internecie za pomocą słów kluczowych. Odpowiedź na te pytania zagrażałaby interesom Rzeczpospolitej. To wnioski płynące z dzisiejszego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który oddalił skargę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na decyzję SKW o odmowie odpowiedzi na część pytań zadanych w ramach akcji 100 pytań o inwigilację.

Strony