dzieci i młodzież

07.06.2011

Potwierdziły się zeszłotygodniowe, wstępne doniesienia. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, Bronisław Komorowski podpisał dziś ustawę o systemie informacji oświatowej.

Ustawa ta budzi nasze poważne zastrzeżenia, ponieważ zakłada gromadzenie na poziomie centralnym bardzo szerokiego katalogu danych - również wrażliwych - o każdym pojedynczym uczniu i nauczycielu. W naszej ocenie, gromadzenie tak szczegółowych informacji o poszczególnych osobach nie jest konieczne dla realizacji polityki oświatowej państwa.

18.05.2011

Fundacja Panoptykon i cztery inne organizacje skierowały do Prezydenta Bronisława Komorowskiego list dotyczący uchwalonej niedawno ustawy o systemie informacji oświatowej. Wyrażamy w nim swoje wątpliwości co do zgodności ustawy z Konstytucją i apelujemy o skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Do wspólnego apelu dołączyliśmy stanowisko Panoptykonu przygotowane wcześniej z myślą o posłach, którzy w zeszłym miesiącu decydowali o losach projektu. Zawiera ono szersze omówienie naszych zastrzeżeń wobec ustawy.

14.05.2011

Projekt ustawy o Systemie Informacji Oświatowej budzi coraz większe kontrowersje. Czy rzeczywiście powinniśmy się jej obawiać, a jeśli tak, to dlaczego?

System Informacji Oświatowej, w którym zbierane są dane dotyczące oświaty, działa w Polsce od 2005 r. i niemal od początku krytykowany jest za nierzetelność i podatność na nadużycia. Nowy SIO ma być odpowiedzią na te problemy. Jednak nie jest on unowocześnioną wersją starego systemu. Różnice między nimi mają charakter zasadniczy: nowy projekt został oparty na zupełnie innej filozofii gromadzenia danych.

12.05.2011

Senat przyjął dzisiaj bez poprawek ustawę o systemie informacji oświatowej. Za głosowało 53 senatorów, 38 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Zrobiliśmy kolejny krok w kierunku stworzenia wielkiej bazy danych, do której trafią informacje o wszystkich przedszkolakach, uczniach i nauczycielach.

09.05.2011

9 maja Fundacja Panoptykon i Stowarzyszenie Projekt: Polska wystąpiły do senatorów z apelem o nieprzyjmowanie ustawy o systemie informacji oświatowej, która 15 kwietnia br. roku została uchwalona przez Sejm. Zdaniem obu organizacji, wejście w życie ustawy w obecnym brzmieniu uderzy w prawo do prywatności polskich uczniów.

Ustawa przewiduje, że w nowym systemie gromadzony będzie niezwykle szeroki zakres informacji o każdym, poszczególnym uczniu. Dane te mają być zbierane na bieżąco przez cały okres edukacji od przedszkola aż po przyjęcie na studia.

21.04.2011

Najmłodsi zbyt chętnie podają na portalach społecznościowych swoje dane – alarmują eksperci przeprowadzający badanie EU Kids Online. 58 proc. polskich dzieci w wieku 9-12 lat ma profile na portalach społecznościowych. To więcej niż średnia europejska, która wynosi 38 proc. Takie są wyniki najnowszego badania zlecanego przez Komisję Europejską w ramach projektu dotyczącego zagrożeń i bezpieczeństwa dzieci w Internecie – EU Kids Online. Autorzy raportu alarmują, że dzieci często zamieszczają swe dane na publicznych profilach dostępnych dla wszystkich użytkowników Internetu.

13.04.2011

W Sejmie dobiegają końca prace nad ustawą o systemie informacji oświatowej. Z uwagą przyglądamy się im od początku. Niestety proponowane rozwiązania budzą nasze poważne wątpliwości. Projekt przewiduje gromadzenie w jednym systemie szerokiego zakresu informacji o poszczególnych uczniach. Uważamy, że nie jest to konieczne do sprawnego zarządzania oświatą na poziomie centralnym, grozi natomiast poważnym ograniczeniem prawa do prywatności. Zakładane pozytywne skutki regulacji mogą okazać się nieadekwatne w stosunku do zagrożeń związanych ze zwiększeniem kontroli państwa nad jednostką oraz niebezpieczeństwem nieuprawnionego wykorzystania gromadzonych danych.

Dlatego przygotowaliśmy stanowisko, w którym zwracamy uwagę na potencjalne zagrożenia oraz wyrażamy wątpliwości dotyczące konstytucyjności proponowanych rozwiązań.

12.02.2011

Polski rząd przed kilkoma laty – oczywiście pod hasłem dbałości o bezpieczeństwo najmłodszych – postanowił rozpowszechnić w polskich szkołach monitoring. Uruchomiono specjalny program (Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach), w ramach którego w tysiącach szkolnych budynków zainstalowano po raz pierwszy kamery bądź rozbudowano istniejące już systemy monitoringu. Jednak o tym, by stworzyć jasne zasady postępowania za nagraniami i dostępu do nich już nie pomyślano. Dlatego można sądzić, że przypadek gimnazjum w Świeszynie ilustruje szerszy problem. Rodzice uczniów pewnego dnia zorientowali się, że wystarczyło wejść na stronę internetową szkoły i kliknąć na link do monitoringu, by otworzyć stronę, na której dyrektor szkoły pisze do nieokreślonego Krzyśka, w jaki sposób można podejrzeć monitoring. Opisana była tam instrukcja wejścia oraz podane hasło.

05.02.2011

4 lutego odbyło się ostatnie posiedzenie sejmowej podkomisji, która pracowała nad projektem ustawy o Systemie Informacji Oświatowej. SIO funkcjonuje już od kilku lat, jednak wprowadzenie nowej ustawy w planowanym kształcie oznaczać będzie fundamentalną zmianę zasad jego działania. Przede wszystkim zamiast zbiorczych danych dotyczących uczniów zbierane będą ich dane jednostkowe. W praktyce oznacza to, że każdy przedszkolak i uczeń w Polsce będzie miał w centralnej bazie danych SIO swój profil, a w nim szeroki zestaw informacji o całej swojej ścieżce edukacyjnej.

Strony