dzieci i młodzież

27.08.2012

Pod koniec kwietnia informowaliśmy o nowym zastosowaniu kart miejskich (URBANCARD) we Wrocławiu - od września mają one zostać wprowadzone do szkół, umożliwiając dostęp m.in. do bibliotek, platformy edukacyjnej i elektronicznego dziennika. Z doniesień prasowych i napływających do nas informacji wynikało, że zarówno nauczyciele, jak i uczniowie oraz ich rodzice z niepokojem podchodzą do propozycji Urzędu Miejskiego. Postanowiliśmy zatem zwrócić się do Wydziału Edukacji we wrocławskim ratuszu z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczących nowych funkcji tzw. URBANCARD. Zapytaliśmy o powody wprowadzenia takiego rozwiązania oraz konsekwencje niezdecydowania się na korzystanie z karty. Chcieliśmy również uzyskać wiedzę na temat zakresu przetwarzanych danych i ewentualnej możliwości ich integracji. Kolejne pytanie dotyczyło tego, kto danymi administruje i kto ma do nich dostęp. Otrzymaliśmy obszerną odpowiedź, która z jednej strony rozwiewa część wątpliwości, z drugiej - generuje kolejne pytania. Jak informuje Wydział Edukacji:

03.08.2012

W cieniu zmagań o kształt Prawa o zgromadzeniach, uchwalono nowelizację ustawy o systemie informacji oświatowej [PDF]. Zmiany mają służyć zwiększeniu ochrony danych wrażliwych przechowywanych w systemie. Jednak zasadnicze zastrzeżenia formułowane pod adresem ustawy pozostały aktualne. Już za kilka miesięcy szereg bardzo szczegółowych informacji o uczniach zacznie wpływać do centralnego systemu.

17.05.2012

Na początku maja Komisja Europejska przedstawiła propozycje nowych przepisów mających chronić dzieci przed niepożądanymi treściami zamieszczanymi w Internecie. To nie pierwszy raz, kiedy za dobrymi intencjami i potężnym politycznie hasłem „pomyślmy o dzieciach” stoi kontrowersyjna i zaskakująca inicjatywa regulacyjna. Dokument o sympatycznie brzmiącej nazwie „Europejska strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci” zawiera propozycje, które mogą poważnie ograniczać prywatność i wolność wypowiedzi użytkowników Internetu. Tym razem Komisja Europejska wypowiada wojnę m.in. anonimowości w sieci.

08.05.2012

Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje wprowadzenie zmian w uchwalonej w ubiegłym roku ustawie o systemie informacji oświatowej (SIO) [PDF]. Zmiany te mają służyć przede wszystkim lepszej ochronie danych wrażliwych i w tym zakresie zasługują na poparcie. Niestety zasadniczy problem związany z integracją na poziomie centralnym szerokiego zakresu informacji o uczniach pozostaje nierozwiązany – na ten problem zwróciliśmy uwagę w naszej opinii, którą przekazaliśmy MEN w ramach konsultacji społecznych.

26.04.2012

Wrocławskie karty miejskie (tzw. UrbanCard) znajdą nowe zastosowanie. Władze Wrocławia realizują pomysł wprowadzenia kart do szkół. Od września mają one umożliwiać dostęp m.in. do bibliotek, platformy edukacyjnej i elektronicznego dziennika. Wprowadzenie takiego rozwiązania wynika z programów rozwoju usług informatycznych realizowanych przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego.

Rodzice uczniów są informowani, że powinni wyrobić swoim dzieciom karty miejskie. Jak wyjaśnia Jarosław Delewski, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji we wrocławskim ratuszu mogą oni „nie wyrazić zgody na wydanie karty lub nie podać numeru, gdy uczeń już ją ma, ale ograniczą w ten sposób jego dostęp do systemów elektronicznych”.

21.03.2012

Jak zagwarantować sobie pewność, że to do mnie, a nie do konkurencji uderzą ludzie? – pyta Tomek, właściciel niepublicznego przedszkola, na BiznesForum.pl. Moja propozycja na przewagę: zainstaluj webcamy i daj możliwość rodzicom podglądania via Internet, jak bawią się ich maluchy. Podobnych rad jest w internecie pełno.

02.02.2012

Ustawa o systemie informacji oświatowej została ponownie skierowana do Trybunału Konstytucyjnego w celu stwierdzenia niezgodności z Konstytucją.

PANOPTYKON przez wiele miesięcy działał na rzecz przyjęcia przepisów, które odpowiednio chroniłyby prywatność dzieci. Niestety uchwalona w zeszłym roku ustawa o systemie informacji oświatowej stwarza szereg zagrożeń. Przewiduje bowiem gromadzenie w jednej, centralnej bazie danych bardzo długiej listy szczegółowych informacji dotyczących wszystkich przedszkolaków i uczniów. Narusza to gwarantowane konstytucyjnie prawa i wolności. Przede wszystkim prawa do prywatności i autonomii informacyjnej jednostki.

Sprawne zarządzanie oświatą nie wymaga gromadzenia w jednym systemie tak szerokiego zakresu informacji o poszczególnych jednostkach. Dane o uczniach powinny być przechowywane na poziomie szkoły, a do ministerstwa powinny trafiać – jak dotychczas – jedynie dane zbiorcze.

04.12.2011

Dyskutując na temat obecności dzieci w cyberprzestrzeni, często pomija się pewną ważną, choć może nie do końca oczywistą kwestię. Zastanówmy się zatem, czy zasypywanie portali społecznościowych zdjęciami najmłodszych nie sprawia, że wychowywane są już w innym świecie, gdzie dostęp do fotograficznego zapisu życia każdego człowieka za pomocą internetowej wyszukiwarki będzie czymś normalnym i powszechnym?

27.08.2011

W co czwartej polskiej szkole są zamontowane kamery. Placówki coraz częściej korzystają z usług agencji ochrony. Choć nie wiadomo, czy to realnie wpływa na poziom bezpieczeństwa w szkołach, niemal połowa rodziców uważa, że to wciąż za mało. Z badań agencji Guarana Comunications przeprowadzonej na próbie tysiąca rodziców wynika, że 61% z nich twierdzi, że dzisiejsza szkoła nie zapewnia dzieciom bezpieczeństwa. 67% badanych nie ma nic przeciwko monitoringowi w szkołach, a zatrudniania firm ochroniarskich oczekuje 47% rodziców gimnazjalistów i 44% rodziców uczniów uczęszczających do szkół podstawowych.

16.07.2011

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej, dotyczących gromadzenia informacji na temat objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną (art. 14 pkt 24 i art. 18). Poseł Kazimierz Ujazdowski, który reprezentuje wnioskodawców przed Trybunałem, podkreślał w trakcie piątkowej konferencji prasowej, że nowa ustawa o SIO jest „najbardziej antykonstytucyjną ustawą uchwalona w tej kadencji, dlatego że drastycznie narusza konstytucyjne prawo jednostki do prywatności i autonomii informacyjnej".

Strony