programy masowej inwigilacji

09.07.2013

rys. Caith SithAfera z PRISM nie stanęła na przeszkodzie rozpoczęciu negocjacji pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie utworzenia strefy wolnego handlu (TTIP). Pomimo spadku zaufania we wzajemnych relacjach, europejscy negocjatorzy udali się wczoraj do Waszyngtonu.

04.07.2013

Poznaliśmy stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie Edwarda Snowdena. HFPCz wyraziła zaniepokojenie, że w wypadku wydania Edwarda Snowdena do USA grozić mu będzie w czasie detencji przedprocesowej nieludzkie traktowanie.

04.07.2013

Instytucje europejskie retorycznie bronią naszych praw obywatelskich, ale kiedy przychodzi do "realnej polityki" ustępują przed paradygmatem bezpieczeństwa i wolnego handlu. Dziś Parlament Europejski przyjął rezolucję, która to potwierdza: mimo świętego oburzenia skalą inwigilacji, nikt na poważnie nie domaga się zamrożenia negocjacji nowego porozumienia między UE i USA o handlu i inwestycjach. A przecież handel oznacza również przepływ danych.

03.07.2013

PRISM i to, co oznacza on dla prywatności Europejczyków oraz ich podstawowych praw, będzie tematem dzisiejszej debaty plenarnej z udziałem przedstawicieli Rady i Komisji Europejskiej.

27.06.2013

"Nasza wspólna przyszłość po obu stronach Atlantyku potrzebuje prywatności i silnych, europejskich gwarancji prawnych. Wzywamy europejskich decydentów politycznych, żeby właśnie teraz stanęli w obronie tego prawa człowieka". Z takim apelem wystąpiły organizacje pozarządowe zebrane na dorocznej konferencji Computers, Freedom and Privacy w Waszyngtonie. 

26.06.2013

"No Such Agency"... Paweł Płaza przybliża historię i cele amerykańskiej National Security Agency. "Będziemy odkrywać sekrety naszych adwersarzy, jednocześnie broniąc naszych. Przechytrzymy naszych wrogów w cyberprzestrzeni, zapewniając równocześnie naszemu Narodowi Informacyjną Przewagę".

20.06.2013

Polityka już tak ma, że karmi się emocjami. Sama wiedza o problemie często nie wystarczy, żeby uczynić go politycznym. Natomiast emocje pomagają bardzo. Dlatego od dwóch tygodni nie tylko media żyją dyskusją o amerykańskim programie PRISM – równie gorąco jest w Brukseli. Jednak dopiero wczoraj doszło do spotkania komisarz Viviane Reding z eurodeputowanymi z Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) i wymiany poglądów na ten temat.

19.06.2013

Polscy Piraci też domagają się wyjaśnień w sprawie PRISM: wspólnie z Demokracją Bezpośrednią, Partią Libertariańską, Partią Zieloni i Stowarzyszeniem

18.06.2013

Edward Snowden ujawnia kolejne rewelacje.

17.06.2013

Każda akcja rodzi reakcję - to powiedzenie sprawdziło się też przy okazji ujawnienia informacji o programie PRISM. Szczególnie warte podkreślenia są reakcje z naszej strony Atlantyku: pokazują, że to, co mogłoby się wydawać skandalem w USA dotyczy w równym - albo nawet większym - stopniu nas. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i autorka propozycji reformy przepisów dotyczących ochrony danych w Unii Europejskiej, Viviane Reding, wysłała do prokuratora generalnego USA Erica Holdera list, w którym domaga się pilnych wyjaśnień na temat PRISM i innych amerykańskich programów szpiegujących. Reding podkreśla, że zaufanie konsumentów, że ich prawa będą respektowane, jest warunkiem rozwoju cyfrowej gospodarki, m.in. firm działających po obu stronach Atlantyku.

Strony