„Nie” dla ograniczenia wolności słowa w sieci! Apel do europosłów w sprawie TERREG

Artykuł
26.03.2021
2 min. czytania
Tekst
Image

W kwietniu Parlament Europejski będzie głosował nad projektem rozporządzenia w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w Internecie treści o charakterze terrorystycznym (tzw. TERREG). Ponad 60 organizacji zajmujących się ochroną praw cyfrowych, w tym Panoptykon, zwróciło się w tym tygodniu do europosłów i europosłanek z apelem o jego odrzucenie.

Projekt rozporządzenia w założeniu ma mobilizować platformy internetowe do bardziej zdecydowanej walki z materiałami promującymi czy pochwalającymi terroryzm, publikowanymi przez użytkowników i użytkowniczki. Instytucje unijne uzgodniły jego ostateczną treść pod koniec zeszłego roku. Choć wykreślono z niego wówczas wiele niebezpiecznych rozwiązań przewidzianych w pierwotnej wersji, którą w 2018 r. przedstawiła Komisja Europejska, propozycja, nad którą pochyli się Parlament Europejski podczas sesji w dniach 26-29 kwietnia, nadal wzbudza poważne wątpliwości z punktu widzenia wolności słowa w sieci. W szczególności:

  • krajowe organy odpowiedzialne za walkę z terroryzmem (np. polska ABW) nie będą musiały uzyskiwać uprzedniej zgody sądu na wydanie nakazu usunięcia treści o charakterze terrorystycznym;
  • jednocześnie organy te będą mogły zażądać usunięcia treści zamieszczonej na platformie należącej do dowolnego dostawcy świadczącego swoje usługi w UE, we wszystkich krajach UE. Istnieje więc obawa, że władze krajów, w których zagrożona jest praworządność, mogłyby wykorzystywać tę regulację do tłumienia krytyki za granicą;
  • aby sprostać wymogom rozporządzenia, platformy będą najprawdopodobniej zmuszone do stosowania automatycznych filtrów treści, które zwiększają ryzyko nadmiarowego usuwania legalnych materiałów z sieci.

Apel w języku angielskim i w języku polskim

Dorota Głowacka

Newsletter

Otrzymuj informacje o działalności Fundacji

Twoje dane przetwarza Fundacja Panoptykon w celu promowania działalności statutowej, analizy skuteczności podejmowanych działań i ewentualnej personalizacji komunikacji. Możesz zrezygnować z subskrypcji listy i zażądać usunięcia swojego adresu e-mail. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy twoje danejakie jeszcze prawa ci przysługują, w Polityce prywatności.