Apel organizacji społecznych przeciwko niebezpiecznym propozycjom zawartym w ustawie o działaniach antyterrorystycznych

Artykuł
09.05.2016
6 min. czytania
Tekst
Image
Element dekoracyjny

11 maja* do Sejmu trafi projekt ustawy „antyterrorystycznej”. Wiele proponowanych przepisów jest niezgodnych z Konstytucją RP i Europejską konwencją praw człowieka. Dotkną one nas wszystkich, poważnie ograniczając nasze prawa i wolności, a nie tylko terrorystów i osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa. Ustawa ta wykorzystuje zagrożenie terrorystyczne do wzmocnienia władzy publicznej kosztem praw jednostki. Organizacje pozarządowe nie mogą pozostać obojętne. Dlatego Fundacja Panoptykon przygotowała apel do Marszałka Sejmu, w którym domaga się rezygnacji z najbardziej niebezpiecznych – antywolnościowych i antyobywatelskich – przepisów i prowadzenia prac nad projektem zgodnie demokratycznymi standardami.

Wszystkie organizacje zainteresowane poparciem apelu prosimy o kontakt z Fundacją Panoptykon (fundacja@panoptykon.org).

* [Aktualizacja] Projekt został skierowany do Sejmu 16 maja, w kolejnej, już trzeciej, wersji. Sprzeciw społeczny to jedyna szansa, żeby z projektu zniknęły najgorsze rozwiązania. Dlatego zachęcamy organizacje i obywateli, by wyrazili swój sprzeciw. Organizacje, które chcą podpisać apel, prosimy o kontakt: fundacja@panoptykon.org. Obywatele mogą się podpisać na tej stronie.

TREŚĆ APELU:

Pod koniec kwietnia poznaliśmy wreszcie zapowiadany od miesięcy, a trzymany długo w tajemnicy, projekt ustawy antyterrorystycznej. Wiele proponowanych przepisów jest niezgodnych z Konstytucją RP i Europejską konwencją praw człowieka. Dotkną one nas wszystkich, poważnie ograniczając nasze prawa i wolności, a nie tylko terrorystów i osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa.

Projekt wprowadza m.in. następujące niebezpieczne propozycje:

1. Wszyscy nie-Polacy = podejrzani

Turyści i osoby mieszkające w Polsce, ale niemające polskiego obywatelstwa, będą mogli być podsłuchiwani bez zgody sądu, a policja będzie mogła w każdej chwili żądać od nich odcisków palców. To stwarza ogromne pole do dyskryminacji np. na podstawie koloru skóry, a jednocześnie ryzyko nadużyć również wobec polskich obywateli. W przypadku podejrzenia o terroryzm będzie można natychmiastowo wydalić cudzoziemca z Polski jedynie na podstawie decyzji szefa MSW.

2. Blokowanie Internetu

Na żądanie szefa ABW dostawcy Internetu będą zmuszani do blokowania dostępu do określonych treści (a w praktyce – serwisów internetowych). Dopiero po 5 dniach sąd oceni, czy żądanie było zasadne. Niebezpieczne materiały nie znikną w ten sposób z sieci, a zdeterminowane osoby będą mogły do nich dotrzeć innymi kanałami. Ale infrastruktura umożliwiająca filtrowanie treści internetowych w przyszłości będzie mogła zostać wykorzystywana do ograniczania dostępu do innych materiałów, które zostaną uznane za kontrowersyjne.

3. Szersze uprawnienia służb

ABW będzie miała możliwość zdalnego dostępu do publicznych baz danych, np. bazy ubezpieczeń społecznych, gminy. Jednocześnie korzystanie z tych uprawnień nie będzie podlegało jakiejkolwiek kontroli – ABW będzie mogła na własną rękę gromadzić i przetwarzać informacje o każdym z nas. Nikt nie zweryfikuje, czy uprawnienie to nie jest nadużywane i czy informacje na temat konkretnej osoby nie są zbierane nielegalnie.

4. Ograniczenie swobody komunikacji

Nie będzie już można kupić anonimowo karty prepaid: przy zakupie trzeba będzie podać dane osobowe (m.in. numer PESEL, adres zameldowania i zamieszkania). Potencjalni terroryści łatwo ominą to ograniczenie, korzystając np. z kart zagranicznych lub kupionych przez podstawione osoby. Ucierpią dziennikarze chroniący swoje źródła i zwykli obywatele pragnący zachować anonimowość.

5. Ograniczenie wolności zgromadzeń

Wystąpienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub samo zagrożenie jego wystąpieniem pozwala na wykorzystywanie szerszych uprawnień ABW, może być też pretekstem do zakazu organizowania demonstracji. Problem w tym, że definicja przestępstw o charakterze terrorystycznym jest bardzo szeroka (przestępstwa, dla których przewidziano karę pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 3 lata) i uznaniowa (popełnione m.in. w celu powstrzymania władz od jakiegoś działania). Gdyby takie przepisy obowiązywały w 2012 r., to zakłócanie działania stron internetowych administracji rządowej, które było formą protestów przeciwko podpisaniu przez Polskę umowy ACTA, mogło być potraktowane jako zagrożenie o charakterze terrorystycznym i wykorzystane do wprowadzenia zakazu ulicznych protestów.

---

To jedynie wybrane przykłady niebezpiecznych rozwiązań przewidzianych przez ustawę „antyterrorystyczną”. Powstawanie tego drakońskiego prawa odbywa się bez jakichkolwiek konsultacji, w aurze braku przejrzystości i wbrew wszelkim standardom (projekt został opublikowany przez MSWiA dopiero po tym, jak Fundacja Panoptykon opublikowała projekt otrzymany z anonimowego źródła).

Domagamy się od Władz Rzeczypospolitej Polskiej rezygnacji z najbardziej niebezpiecznych dla praw i wolności rozwiązań oraz prowadzenia prac nad ustawą zgodnie z demokratycznymi standardami.

Read in English

Apel do tej pory podpisały następujące organizacje:

 1. Amnesty International Polska
 2. Centrum Cyfrowe Projekt: Polska
 3. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
 4. Fundacja Autonomia
 5. Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
 6. Fundacja EduKABE
 7. Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju
 8. Fundacja Frank Bold
 9. Fundacja im. Stefana Batorego
 10. Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka
 11. Fundacja „Nasz Wybór”
 12. Fundacja Panoptykon
 13. Fundacja „Phan Bde”
 14. Fundacja Polskie Forum Migracyjne
 15. Fundament Społeczeństwa Informacyjnego
 16. Fundacja Stabilo
 17. Fundacja TechSoup
 18. Fundacja Wiedzieć Więcej
 19. Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości
 20. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 21. Instytut Misesa
 22. Instytut Spraw Publicznych
 23. Kampania Przeciw Homofobii
 24. Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Różnorodności i Przeciwdziałania Dyskryminacji UMŁ
 25. Komitet Obrony Demokracji
 26. Komitet Obrony Demokracji Dolny Śląsk
 27. Komitet Obrony Demokracji Przed PiS-em (inicjatywa społeczna)
 28. Krytyka Polityczna
 29. Nomada Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego
 30. Obywatele RP (inicjatywa społeczna)
 31. Obywatelski Ruch Demokratyczny
 32. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 33. Ponad Podziałami (inicjatywa społeczna)
 34. Sieć Obywatelska – Watchdog Polska
 35. Stowarzyszenie „Bodzęcin Razem”
 36. Stowarzyszenie Dialog Społeczny
 37. Stowarzyszenie Homo Faber
 38. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 39. Stowarzyszenie Koalicji Organizacji Demokratycznych (KODE)
 40. Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna
 41. Stowarzyszenie Lambda Warszawa
 42. Stowarzyszenie Libertariańskie
 43. Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społecznego  „Społeczeństwo FAIR”
 44. Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw „Feniks”
 45. Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
 46. Stowarzyszenie Wolnych Obywateli (w trakcie rejestracji)

Do wyrażania sprzeciwu wobec ustawy zachęcamy również osoby indywidualne. Link do apelu

Newsletter

Otrzymuj informacje o działalności Fundacji

Administratorem twoich danych jest Fundacja Panoptykon. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy dane osób subskrybujących newsletter, znajdziesz w naszej Polityce prywatności.