Dostęp do danych telekomunikacyjnych – piszemy do RPO

Artykuł
21.07.2016
1 min. czytania
Tekst
Image

Zwróciliśmy się do Rzecznika Praw Obywatelskich z wystąpieniem w sprawie dostępu Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego do danych telekomunikacyjnych. W obecnym stanie prawnym szef KNF może żądać udostępnienia przez operatora informacji stanowiących tajemnicę telekomunikacyjną, a w przypadku spraw dotyczących funduszy inwestycyjnych – nawet nagrań rozmów telefonicznych. Naszą uwagę zwrócił fakt, że Przewodniczący może skorzystać ze swoich uprawnień nawet jeśli nie ma twardych dowodów na złamanie prawa, np. w trakcie postępowania wyjaśniającego, czy istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wszczęcia postępowania administracyjnego.

W naszym wystąpieniu zwróciliśmy uwagę Rzecznika Praw Obywatelskich na tę nieproporcjonalną ingerencję w prawo do prywatności i tajemnicę korespondencji. Przypomnieliśmy również, że analogiczne uprawnienia Policji i innych służb zostały zaskarżone przez RPO do Trybunału Konstytucyjnego, który następnie uznał je za niekonstytucyjne. Dlatego poprosiliśmy Rzecznika o przeanalizowanie obowiązujących regulacji i rozważenie podjęcia działań zmierzających do zmiany przepisów.

Newsletter

Otrzymuj informacje o działalności Fundacji

Administratorem twoich danych jest Fundacja Panoptykon. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy dane osób subskrybujących newsletter, znajdziesz w naszej Polityce prywatności.