Dyrektywa policyjna – co się dzieje?

W skrócie
element dekoracyjny

27 kwietnia 2016 r. Parlament Europejski i Rada UE przyjęły tzw. dyrektywę policyjną. Ma ona zostać wdrożona do polskiego porządku prawnego do 6 maja 2018 r. Dyrektywa stanowi próbę pogodzenia dwóch wartości. Z jednej strony jej celem jest ułatwienie wymiany danych osobowych między państwami członkowskimi, co ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia skutecznej współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i współpracy policyjnej. Z drugiej zaś, przyjęcie dyrektywy służy wzmocnieniu praw osób, których dane dotyczą. Dyrektywa przewiduje w szczególności uprawnienie jednostki do informacji, czy dotyczące jej dane są przetwarzane, oraz prawa dostępu do danych, a także złożenia skargi do organu nadzorczego odpowiadającego za monitorowanie właściwego stosowania dyrektywy policyjnej.

W związku z tym, że sposób wdrożenia dyrektywy policyjnej ma ogromny wpływ na poziom ochrony praw i wolności człowieka w Polsce, wystąpiliśmy – wspólnie z Amnesty International i Helsińską Fundacją Praw Człowieka – do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Policji z prośbą o informacje dotyczące prac przygotowawczych do jej wdrożenia. Mamy nadzieję, że choć trochę zwiększymy w ten sposób transparentność procesu przygotowywania tych przepisów oraz że uzyskamy – podobnie jak inni zainteresowani obywatele – możliwość wyrażenia naszej opinii na temat projektu.

Komentarze

Skoro już mowa o służbach, to czy wiadomo coś na temat tego kiedy rząd w Polsce zastosuje się do wyroku luksemburskiego trybunału z grudnia 2016 r. i przestanie gromadzić dane telekomunikacyjne wszystkich jak leci?

Ostatnie posiedzenie komisji sejmowej pokazało, że prace są na takim etapie, że raczej nie ma się czego dowiadywać :(
Ale dyrektywa dotyczy przetwarzania w związku z wykrywaniem, przeciwdziałaniem itd. przestępczości. Czyli dotyczy też sądów, prokuratury, żandarmerii...
Zastanawiam się, kiedy do prac zostanie włączone Ministerstwo Sprawiedliwości. I czy przypadkiem nie zamierza ona przygotować własnej ustawy, implementującej dyrektywę w sądach i prokuraturach.

@pcs, może od tego czasu ostatniej komisji coś się zmieniło? Ale z tym MS, to bardzo ciekawa koncepcja!

Dodaj komentarz